Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 augusti 2012

Smarteq tangerar

"Trots den turbulenta marknaden och den osäkerhet som råder generellt, har Smarteq under första halvåret bibehållit försäljningen", skriver antenntillverkaren Smarteq.

"Inom vårt segment Communications och M2M har vi vunnit flera viktiga affärer som kommer ge framtida intäkter och positionera Smarteq på marknaden. Dessa affärer ger ingen betydande effekt under innevarande år men vi märker av en allt mer ökad förfrågan. Vår ökade närvaro på marknaden bidrar också till fler förfrågningar som kan leda till affärer på längre sikt. Inom vårt viktiga område AMR, automatiska avläsningsbara mätare, stärktes vår ställning först genom en ny affär i Estland. Kort därpå blev Smarteq utvald leverantör för kommande utrullningar i Norge till en av de ledande leverantörerna inom elmätare. Dessa affärer startar innevarande år med små projekttester och övergår kommande år till mer fullskaliga installationer", skriver företaget. Etablering av kontoret i Shanghai har fortlöpt enligt plan och Smarteqs personal i Kina bedriver från och med mitten av juli verksamheten i de nya lokalerna. Vidare har leverantörskedjan demonstrerat en mycket snabb support och leverans av de nya antennpaket som Smarteq lanserat för konsument och företagskunder för bättre täckning. Samtidigt har affärsområdet Automotive visat på bibehållen försäljning där man nu startat produktion för bland annat Volvo Lastvagnar " Inom Automotive råder det en osäkerhet på marknaden. I skrivande stund ser vi dock inga tecken på nedgång i försäljningen men vi är lyhörda och observanta på marknadens signaler." Andra kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 16,2 MSEK (15,7 MSEK samma period föregående år) motsvarande en tillväxt på 3 % Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,6 % (-2,9) Periodens kassaflöde uppgick till 0,8 MSEK (-0,8)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1