Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kornwa-dreamstime.com Komponenter | 28 augusti 2012

IHS: 2012 blir tufft år för halvledare

Ett svagare ekonomiskt klimat gör att efterfrågan på persondatorer och relaterade produkter minskat, något som nu skär in i marknaden för halvledare 2012.

Globala intäkter från halvledarindustrin förväntas nu bli något lägre detta år, ungefär 0,1%. Prognosen låg förut på ökade intäkter med runt 3%. Om den nuvarande prognosen står sig är det första gången sedan 2009 som intäkterna sjunker. Intäkterna för halvledare gick ned med blygsamma 3,6% under det första kvartalet 2012 ställt mot det sista kvartalet 2011. Det är ett normalt mönster. Det var under det andra kvartalet, då marknaden bara ökade med 3% jämfört med Q1 som prognoserna började krackelera. Undersökningar hos de stora chip-tillverkarna visar på att de själva tror att från Q2 till Q3 kommer intäkterna öka med 6%, något som också kategoriseras som en svag tillväxt av IHS; sett till normala mönster över året. Att de två nyckelkvartalen i årets mitt blir svaga gör antagligen att marknaden inte klarar av att spurta tillräckligt för en ökning. Som tidigare nämnt är det PC-datorer som på det stora hela är det tyngsta ankaret. Förut trodde IHS att tillväxten inom trådlös utrustning skulle kunna väga upp för denna nedgång. PC-försäljningen går dock så pass dåligt att det drar ned mer än vad det övriga drar upp. IHS tror dock på en gummibandseffekt 2013, med tillväxt på 9%. Detta gäller alltså om det ekonomiskt instabila klimatet stabiliseras något. Om någonting händer som hindrar denna stabilisering kommer elektronikindustrin också att drabbas med fortsatt tuffa tider. Bland de risker som finns är fortsatt eurokris, om den kinesiska industrin stannar av, hur skattepolitiken i USA utvecklar sig samt en situationen med oroligheter i Mellanöstern.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-1