Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© daniel-schweinert-dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 augusti 2012

Kontrakts-tillverkarnas väg till framgång går genom design

Electronics manufacturing service (EMS), kontraktstillverkare, har utvecklats från att vara en punkt-till-punkt leverantör och arbetar nu allt mer med komplett design. Det är också vägen mot framtiden och överlevnad.

Enligt en ny rapport från Frost & Sullivan, ”Opportunity Analysis for Outsourcing in the Electronics Manufacturing Service (EMS) Design Market”, låg intäkterna på den globala EMS designmarknaden på 11,93 miljarder dollar 2011. Fram till 2018 förväntar man sig en årlig tillväxt på 8,9% och ett totalt värde av 29,62 miljarder dollar i intäkter 2018 – intäkter från design.
För att lyckas [...] behöver EMS:arna marknadsföra sig som strategiska designpartner snarare än taktiska partner vars mål är att spara OEM:arna pengar i tillverkningskostnaden.
De flesta EMS-leverantörerna har idag expertis som möjliggör att man kan ta ett allt större ansvar i att utveckla och färdigställa design-lösningar för olika typer av produkter och kunder. I en tid då industrin och designen rör sig fort antas EMS:arna få en större roll i att möjliggöra standardisering över industrier och hjälpa till att hålla kvaliteten på produktdesignen uppe. På slutmarknader som rör sig allt fortare pressas OEM-företagen till kortare produktlivscykler och att hantera omställningar i kundernas efterfrågan. Hos EMS:arna finns kunskap om hur produkter kan förbättras gällande design och innovationer samt en förståelse för associerade kostnader, slår Lavanya Rammohan, analytiker hos Frost & Sullivan, fast. Trots det uppvisar vissa OEM-företag en motvilja mot att outsourca design. För OEM-företagen är förmågan att designa och skapa innovationer sett som det som urskiljer och definierar kärnverksamheten. EMS-leverantörerna har ännu inte nått en marknadspenetration som tillåter att man kommer in på nisch-industrier såsom medicinteknik, aerospace och försvar. OEM-företagen föredrar att ingå partnerskap med EMS:are som de litar på när det gäller design och support. Därför är det viktigt att EMS:arna arbetar effektivt med varumärkesbyggande och innovationsstöd för att vara konkurrenskraftiga i framtiden och få denna tillit. EMS.arna står nämligen inför utmaningar i form av konkurrens från design-firmor och ODM-företag (original design manufacturers). För att lyckas, som en sammanfattning, behöver EMS:arna marknadsföra sig som strategiska designpartner snarare än taktiska partner vars mål är att spara OEM:arna pengar i tillverkningskostnaden. Att ha designmöjligheter in-house samt testkapacitet kommer antagligen att bli allt viktigare. Om EMS:arna får OEM-företagens tillit kommer också mer ansvar att flyttas över för produkten genom hela livscykeln.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2