Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 december 2000

Sven-Christer Nilsson ny ordförande i SIQ

Sven-Christer Nilsson har utsetts till ordförande i styrelsen för SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling. Han efterträder Anders Narvinger, som varit ordförande i SIQ sedan 1998.
"Kvalitetsfrågorna blir allt viktigare för utvecklingen i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Jag kan konstatera att många av de problem som idag drabbar unga företag, tex inom IT-sektorn, hade kunnat undvikas om medvetenheten och kunskapen om kvalitetsutveckling och affärsprocesser hade varit större. Jag ser också skolans och sjukvårdens möjligheter att i framtiden tillfredställa medborgarnas behov och förväntningar i hög grad är beroende av förmågan att driva ett systematiskt kvalitetsarbete" - Säger Sven-Christer i ett pressmeddelande.

"Som ordförande vill jag slå vakt om och stärka SIQs ställning som ett nationellt institut med hög integritet och med bred förankring i hela det svenska samhället. Samtidigt vill jag också verka för att SIQ får ökade resurser för forskning och opinionsutveckling. Att bli styrelseordförande i SIQ känns mycket stimulerande" - avslutar han.

En av Sven-Christers första uppgifter som styrelseordförande blir att leda ceremonin då HM Konungen delar ut utmärkelsen Svensk Kvalitet på Börsen i Göteborg.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1