Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 december 2000

Sven-Christer Nilsson ny ordförande i SIQ

Sven-Christer Nilsson har utsetts till ordförande i styrelsen för SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling. Han efterträder Anders Narvinger, som varit ordförande i SIQ sedan 1998.

"Kvalitetsfrågorna blir allt viktigare för utvecklingen i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Jag kan konstatera att många av de problem som idag drabbar unga företag, tex inom IT-sektorn, hade kunnat undvikas om medvetenheten och kunskapen om kvalitetsutveckling och affärsprocesser hade varit större. Jag ser också skolans och sjukvårdens möjligheter att i framtiden tillfredställa medborgarnas behov och förväntningar i hög grad är beroende av förmågan att driva ett systematiskt kvalitetsarbete" - Säger Sven-Christer i ett pressmeddelande. "Som ordförande vill jag slå vakt om och stärka SIQs ställning som ett nationellt institut med hög integritet och med bred förankring i hela det svenska samhället. Samtidigt vill jag också verka för att SIQ får ökade resurser för forskning och opinionsutveckling. Att bli styrelseordförande i SIQ känns mycket stimulerande" - avslutar han. En av Sven-Christers första uppgifter som styrelseordförande blir att leda ceremonin då HM Konungen delar ut utmärkelsen Svensk Kvalitet på Börsen i Göteborg.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-2