Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 januari 2002

Streaming årets kommunikationskanal

Under 2002 kan vi vänta oss att få se betydligt mer rörliga bilder och ljud på webben

Det visar en ny undersökning från Telia, där 80 procent av de tillfrågade företagen och organisationerna uppger att deras användning av streaming troligen kommer att öka under de närmaste två åren. - Den ökade tilltron på streaming har att göra både med bandbredd och med mognad hos slutanvändaren, säger Marta Tiberg, marknadschef på Telia Internet Partner. När fler sitter på höghastighetsförbindelser är det ganska naturligt att kraven på innehåll blir högre. Undersökningen visar att streaming inte längre i första hand är en kanal för reklam eller nöjesbetonat innehåll. Istället är de vanligaste användningsområdena att sända information om företaget eller dess produkter och tjänster. Information till personal, finansmarknad och olika former av utbildningar är områden där företagen använder sig av streaming idag. Den vanligaste orsaken till att företag inte använder streaming är brist på kunskap om tekniken. Av de som inte använder streaming uppger 46 procent att de vet för lite om hur man ska använda tekniken och vad man ska använda det till. Däremot är inte priset så viktigt. Bara tre procent uppger att det är en kostnadsfråga att inte använda streaming. Merparten av de svenska företag som använder streaming har en extern leverantör för lagring och distribution av informationen, en så kallad hostad lösning. Ungefär hälften av de som inte använder en hostad tjänst idag kan tänka sig att göra det i framtiden. Undersökningen är baserad på intervjuer med 538 svenska företag och organisationer, varav 150 är noterade på Stockholmsbörsen. Vad är streaming? Streaming (strömmande media) - uppspelning av ljud- och videofiler på mottagarens dator samtidigt som de överförs från Internet. Streaming används både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2