Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© flynt-dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 september 2012

Fallande orderingång med få undantag

Teknikföretagens konjunkturbarometer målar upp en dyster bild: "Orderingången faller nu på bred front och omfattar teknikindustrin med få undantag."

Bland de olika grupperna av leverantörer finns inga undantag. Teknikföretagens konjunkturindex indikerar att produktionsnivån fortsätter nedåt. Enda undantagen till minskad orderingång bland de olika branscherna är transportmedelsindustrin och elmaskiner som ökar ordervolymerna något. I övriga delbranscher och för samtliga grupper av leverantörer minskar ordervolymerna. - Vi ser nu tydligt hur den exportledda nedgången alltmer även påverkar mindre och mer hemmaorienterade företag, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Särskilt de svenska leverantörerna påverkas och här ser vi hur ordervolymerna minskar i volym för samtliga grupper, både på export och hemmamarknad. - Även mer investeringsberoende företag, vilka regelmässigt släpar efter, påverkas nu i ökad omfattning av konjunkturnedgången. Då maskinindustrins hemmaorder visat sig vara en god indikator för industrins investeringar i Sverige framöver är den hittillsvarande nedgången ett oroande tecken, säger Anders Rune. Sett till segment så upplevde 18% av leverantörerna till tele- och elektroindustrin en ökning, 37% samma nivåer och 45% upplevde en minskning. © Teknikföretagen, bild med zoom
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-2