Annons
Annons
Annons
Annons
© nyul-dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 september 2012

Underleverantörer håller hoppet vid liv

Sinfs nya Underleverantörsbarometer för det andra kvartalet visar att det fortfarande finns en försiktigt positiv anda och tilltro till konjunkturen bland små och medelstora företag. Detta trots signaler om vikande konjunktur och det osäkra ekonomiska läget som råder i Europa.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kontinuerligt bland små och medelstora underleverantörer och gav följdande svar och siffror: - Nästan vartannat industriföretag tror på en omsättningsökning i företaget på mellan 1 till 20 procent under det tredje kvartalet. - Gällande anställningar är trenden försiktigt positiv; 66 procent tror att personalstyrkan kommer att vara oförändrad under det tredje kvartalet. Det som efterfrågas är produktionspersonal. Knappt var fjärde tror att den kommer att öka. - 20 procent av företagen upplever att vi är mitt i en högkonjunktur, medan nästan lika många, 19 procent, upplever att vi är mitt inne i en lågkonjunktur. Anders Ekdahl, vd för Sinf, säger: - Det finns en försiktigt positiv anda hos de svenska små och medelstora underleverantörerna. En stor andel tror att omsättningen kommer att öka och att personalstyrkan kan förbli oförändrad. Detta trots de ekonomiska orosmoln som hopar sig. De största frågetecknen är den höga kronkursens påverkan och signalerna om en internationell industrinedgång.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1