Annons
Annons
Annons
Annons
© john-valenti-dreamstime.com Komponenter | 17 september 2012

Intervju: Analog Devices pratar tillväxt och innovation

Evertiq satt ner med Dr. Carsten Suckrow, Analog Devices, Vice President för försäljning inom EMA-området och pratade om framtiden och marknaden.

Carsten Suckrow tycker att Analog Devices (ADI) är på väg framåt, speciellt med tanke på det rekordår som man nu har i ryggen, med resultat på 3 miljarder dollar. Företaget hoppas fortsätta växa genom att investera detta i innovationer. Traditionellt brukar ungefär 20 procent av företagets intäkter gå in i forskning och utveckling. “Det är så vi marknadsför ADI. Vi är en lösningspartner nu för tiden och inte en komponentpartner”, säger Carsten Suckrow. © ADI “Under de senaste fem åren, oavsett om det varit kris eller inte, har vi haft schemalagda investeringar på runt 500 miljoner dollar om året på R&D-sidan. Med mer och mer komplexitet ser vi nu i vårt kundengagemang att det är nödvändigt för oss att positionera oss som en high service lösningspartner”. Trots att det ekonomiska klimatet har varit nog så utmanande på senare tid har Europa faktiskt varit den största tillväxtzonen procentuellt för ADI. Sett utifrån är detta något överaskande, speciellt med det dagliga nyhetsflödet som inte talar för den europeiska ekonomin i åttanke. Anledningen till att ADI har varit framgångsrika här är att man har ett bra industriellt avtryck i regionen. “Det här hänger samma med det väldigt starka industriella avtryck vi har i Europa. Jag tror att efter finanskrisen var en stor del av tankeprocessen i vår kundbas åter väldigt starkt förknippad med den hälsosamma diskussionen om hur man kan vara innovativ, hur nästa generation kan föras till marknaden, hur du kan göra industriella lösningar och industriprodukter samt tillverkningsprocesser mer energieffektiva och så vidare.”. Konsumentprodukter har sjunkit från 40 procent till 20 procent av ADI:s segmentsuppdelning. Samtidigt är det tre områden som i synnerhet har visat tillväxt i Europa: Automotiv, kommunikation och medicinteknik. “Vi har gjort en förflyttning från B2C mot B2B, vilket har fördelen av väldigt stabila och långsiktiga intäkter. Det passar bra in i ADI:s portfölj med produkter som blir kvar på marknaden väldigt länge, upp till 30 år. Och vi har på ett bra sätt lyckats växa på de områdena inom kommunikations-infrastruktur och automotive”, säger Carsten Suckrow. “Om du tänker dig de mest innovativa företagen i de här två segmenten så leder det igen tillbaka till europeiska kunder, till och med skandinaviska kunder”. Den stora drivkraften bakom tillväxten inom det automotiva segmentet är införandet av passiv och aktiv säkerhet samt infotainmentsystem. Inom kommunikationsmarknaden är det den ”ändlösa hungern efter bandbredd”, som Carsten Suckrow uttrycker det, som är drivkraften. Vid någon tidpunkt behöver företag investera i infrastruktur och det är där ADI kommer in i bilden. Det här betyder också att MEMS-marknaden kan växa i samband med denna ökande efterfrågan inom industrin. ”Vi har än så länge bara sett toppen av isberget för MEMS-industrin i industriella applikationer”, säger Carsten Suckrow, och pekar ut vibrationskontroller som ett bra exempel. Företaget förväntar sig att den europeiska verksamheten kommer att växa med ungefär 7 procent över de kommande åren, pådrivet av dessa tre tillväxtmarknader. För att lyckas är man också tydlig med att man vill ha mer involvering mellan ADI och kund, mer som ett partnerskap. ”Min vision med en kund är att deras chefsarkitekt sitter med vår industriexpert. De sitter i ett rum och på en white board har de en livlig diskussion om hur de kan designa denna kompletta signalkedja”.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1