Annons
Annons
Annons
Annons
© solarseven-dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 september 2012

Sveriges ingenjörer: 'Skolan släcker teknikintresset'

För att svensk ekonomi ska kunna fortsätta vara konkurenskraftig krävs samverkan mellan akademi och näringsliv, samt en tydligare satsning från regeringen, det föreslå fackförbundet Sveriges ingenjörer.

Styrkan i svensk ekonomi bygger på ett internationellt konkurrenskraftigt samarbete mellan akademi och det teknikintensiva näringslivet. Årets budgetproposition är en bra ansats, men regeringen måste löpa linan ut, skriver Sveriges Ingenjörer. - Regeringen borde satsa mer och fokusera på att hålla samman kedjan från grundforskning, eller innovation, till färdig produkt, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer. Budgetpropositionens satsningar på såväl elitforskning som på institutionernas egeninitierade forskning skapar förutsättningar för både bredd och spets. Vidare säger man att för att svensk forskning ska hålla världsklass måste den bygga på samverkan mellan akademi och näringsliv. Därför borde de mycket generösa forskningsanslag som regeringen presenterar villkoras mot en högre grad av samarbete. - Utveckling och konkurrenskraft förutsätter dessutom satsning på utbildning och infrastruktur. På dessa punkter har regeringen tydligt visat sina avsikter i årets höstbudget, säger Peter Larsson. Utökningen av antalet utbildningsplatser inom ingenjörsområdet är bra för konkurrenskraft förutsatt att kvaliteten även fortsättningsvis upprätthålls. Dessutom måste nästa generation få ta del av en skola av högsta klass. Produkter och forskning uppstår inte i vakuum och detsamma gäller för personerna som forskar. Ökade ambitioner för matematik välkomnas, men Sveriges Ingenjörer efterlyser en satsning på skolämnet teknik i grundskolan. Med tydligt fokus på teknik, matematik och naturvetenskap samt med modern pedagogik kan dessa ämnen göras betydligt mer lättillgängliga och roliga. Problemet har aldrig varit att barn saknar teknikintresse. Problemet har snarare varit att skolan ofta släckt det, avslutar man.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2