Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© daniel schweinert dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 september 2012

Acreo leder forskningsprojekt för framtidens mediakonsumtion

Foskningsintitutet Acreo är engagerade i ett projekt för att säkra en hållbar mediadistribution, utan att användaren tappar i upplevd kvalitet, men också gällande arkitektur och energiförbrukning.

Filmer, musik, TV, bilder och annan media distribueras idag i enorma volymer via de globala kommunikationsnäten både i realtid och ”on-demand”. Denna trafikmängd ökar drastiskt - en utveckling som skapar både möjligheter och utmaningar. Att skapa en energieffektiv, robust och skalbar mediedistribution med maximal prestanda och bibehållen kvalitet, är en stor utmaning. Forskningsprojektet som ska ta sig an uppgiften heter EFRAIM (Ekosystem för framtidens mediadistribution) och kommer inledningsvis att kartlägga och identifiera dagens och morgondagens utmaningar och marknadssituation. Specifikt kommer man att titta närmare på användarens upplevelse och mediekonsumtion och ta fram lösningar för nätverksarkitekturer och mediedistribution med minskad energiförbrukning. Fokus kommer också att läggas på att ta fram prototyper och demonstratorer för utvärdering. - Det känns både inspirerande och viktigt att börja arbeta med dessa frågor, säger Andreas Aurelius, ansvarig projektledare för EFRAIM och anställd på Acreo. Nu när fler och fler använder, och levererar tjänster för media över Internet, hoppas vi kunna bidra till att stärka svenska aktörer på marknaden. För att klara av uppgiften har ett branschöverskridande konsortium skapats bestående av Acreo, SICS, LTH, Spotify, SVT, TV4, Ericsson, TeliaSonera, Qbrick och Peerialism. Även andra aktörer kommer att bjudas in, under projektets gång, till branschsamtal om affärsmodeller, rättigheter och hållbarhet. Projektet kickar igång den 25 september och finansieras av såväl parterna som VINNOVA.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2