Annons
Annons
Annons
Annons
© edhar-yralaits-dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 september 2012

CUI Global teckar licensavtal mer Ericsson

CUI Global, Inc har tecknat ett licensavtal med Ericsson för dess 32-bit processor-baserade familj av digitala avancerade bussomvandlare (ABCer), FRIDA II 3E, som inkluderar den nyligen lanserade ¼-brickserien BMR456 och 1/8-brickserien BMR457.

Licensavtalet gör det möjligt för elektroniktillverkare (OEMer) att lösa problem rörande samfunktion, förkorta marknadsledtiden och minska risker kring leveranskedjan för dessa digitala spjutspetsprodukter. ABC-familjen är tänkt att ge oöverträffad prestanda till systemarkitekter som utvecklar utrustning för ICT-(Information and Communication Technology)-tillämpningar som kräver ett mindre “fotavtryck”, snabb svarstid, kraftig styrning av mellanbusspänning och hög verkningsgrad vid drift i samtliga lägen för att minska effektförbrukningen. - Det är spännande att Frida II-produkterna nu läggs till vår Novum ®-portfölj av avancerade kraftprodukter, säger Matt McKenzie, vd för CUI Inc. Licensavtalet gör det möjligt för CUI att erbjuda kunderna en intelligent mellanbuss-(IBC)-lösning att koppla till vår redan existerande portfölj av digitala POL-(Point-of-Load)-produkter. - Expansionen till IBCer var ett logiskt nästa steg för vårt samarbete med Ericsson Power. Vi strävar båda efter att erbjuda våra kunder marknadens mest avancerade digitalt styrda produkter, fastslår McKenzie. CUI och Ericsson har utöver det formella licensavtalet även meddelat att man utökat sitt samarbete inom kraftplattformar till att inkludera en gemensam standard för digitala mellanbussomvandlare (IBCer) i sina respektive planer (roadmaps) för framtida produkter. Detta är ett tillägg till företagens existerande initiativ att utveckla och marknadsföra “multi-source”-baserade, digitala POL-kraftlösningar baserade på Ericssons “fotavtryck” och konstruktioner. Det utökade samarbetet ger CUI en bas för utveckling av framtida mellanbusskonstruktioner som inkluderar Ericssons “fotavtryck” för digital kommunikation etablerad i dess ABC-familj.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2