Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Conductir Elektronikproduktion | 26 september 2012

Storinvesteringar effektiviserar Conductors kretskorts-tillverkning

Under våren och sommaren har Sunneföretaget Conductor utvecklat sina produktionslokaler. Förändringen skapar förutsättningar för ökad effektivitet och är en direkt följd av tidigare investeringar i avancerad selektivlödningsutrustning.

Conductor investerade under 2011 i ny selektivlödningsutrustning, vilket har fått ett mycket gott mottagande. Befintliga och nya kunder har uppskattat de kvalitetshöjningar som kunnat påvisas vid lödning i kvävemiljö. Konsekvensen har varit en successiv höjning av orderingången och höjda krav på produktionskapacitet. - Med den nya selektivlödaren kan vi erbjuda både högre kvalitet och bättre effektivitet, säger Claes Sundberg, Conductors vd. Förbättringarna har inneburit öppningar hos kunder vi tidigare haft svårt att nå. Under våren och sommaren har därför Conductors produktionslokaler i Sunne byggts om. Till förnyelsen hör bland annat att kretskortstillverkningen flyttat in i nya, större lokaler, vilket öppnar upp för ett smartare produktionsflöde. - I de nya lokalerna ges selektivlödaren bättre utrymmen och kan nyttjas fullt ut, avslutar Claes Sundberg. Vi får på köpet en rationellare lagring, förbättrad produktionstemperatur och en bättre arbetsmiljö. Sunneföretaget Conductor arbetar med elektronik. Företaget erbjuder kunder inom den svenska industrin hela produktionskedjan, från konstruktion och utveckling till kretskortstillverkning, kablage och slutmontage.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2