Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Mönsterkort | 10 oktober 2012

På besök i Cogras fabrik

Evertiqs resa genom mönsterkorts-Sverige fortsätter utanför Göteborg. Det är en av de kanske sista riktigt varma dagarna när vi möter upp bröderna Johan och Mikael Kwarnmark vid Cogra Pro AB:s fabrik.

Innanför dörrarna är det något svalare men flitens lampa lyser över kontoren. Sommarlugnet är över och nu har allt vaknat till liv. Vi tar med oss våra kaffekoppar och sitter ned och njuter av solen under denna sällsynt varma och soliga dag. Vi är på plats hos Cogra Pro AB som tillverkat mönsterkort i fabriken i Älvängen, tre mil norr om Göteborg, sedan 1996. Cogra har en bakgrund som sträcker sig längre än så. Bröderna Kwarnmark arbetade innan övertagandet med att ”cadda” kort. Det var egentligen så allting började. Nu sitter de med matchande blåa Cogra-skjortor utanför fabriken.
- Vi har precis som alla andra varit tvungna att anpassa oss till tiderna.
- På den tiden var det bara jag och Mikael som arbetade vid vårt företag. Vi caddade kort och så tradade vi från bolaget som sedan skulle gå i konkurs, säger Johan Kwarnmark. Verksamheten rullade på tills det som sagt blev tuffare tider för deras leverantör. Vid den tidpunkten fick Mikael och Johan frågan om de inte ville driva verksamheten vidare då de hade kunskap och erfarenhet av mönsterkort. - Fabriken var något som egentligen bara dök upp. När konkursen hos vår tidigare leverantör blev ett faktum så gick det väldigt fort. Egentligen hade ägaren tyckt att vi skulle gå in tidigare eftersom han ansåg att vi kunde branschen. Men det var först nu vi kände att det var läge. Sagt och gjort, fabriken hamnade under Cogras regi och där har den förblivit. Företaget har sedan dess rört sig en hel del. Omsättningen har tredubblats till att nå över 20 miljoner. Idag har man moderniserat kraftigt. Mellan åren 2004-2009 investerade man 15 miljoner i ny utrustning. Vi går runt i lokalen som en gång i tiden innehöll ett repslageri. Mycket har hänt sedan dess men produktionslinor är fortfarande det som dominerar. Doften av mönsterkortsfabrik lyser med sin frånvaro, beroende enligt Mikael Kwarnmark, på moderna, slutna och väl kontrollerade processer. Några av de anställda skyndar förbi för att starta upp en maskin där några paneler ska köras. Sammantaget blir det mellan 40-50 paneler på en dag. Tempot är hela tiden högt. Rationell är ledordet När många andra tvingades slå igen, de tuffa åren 2008-2009, stod Cogra kvar. En av anledningarna är just att man har satsat framåt, hela tiden med ”rationell produktion” som ledord. - Vi har precis som alla andra varit tvungna att anpassa oss till tiderna. I början hade vi inte så ont av kineserna men de sista fem åren har det blivit mer och mer, säger Mikael Kwarnmark.
- Vi vet att om man får upp omsättningen av produktionen så är det en lönsam verksamhet att producera mönsterkort i Sverige.
Cogra har i det avseendet haft tur då inriktningen är mindre serier och prototyp-produktion. När de stora serierna flyttade utomlands har efterfrågan på de tjänster Cogra erbjuder i princip inte påverkats i någon högre uträckning. - Tidigare hade vi det problemet att vi såg en trend mot att också prototyper började tas från Asien. Men nu har det stannat av och det verkar som att de som tar prototyper därifrån tappar jobb helt enkelt därför att det är långsammare. De mönsterkortsfirmor som fick det svårt var de som sålde på volym till mer storskaliga kunder som Ericsson. Så länge allting rullade på för industrin levde de gott men när serieproduktionen lades ut till Asien nådde företagen snabbt den så kallade väggen. Hos Cogra gick man, när krisen härjade landet som värst, ned till 4-dagsvecka under några månader. Omsättningen landade dock på liknande siffror som ”vanligt”. Värre blev det inte. - Det vi kunde se var att de kunder som vi hade valde att beställa färre kort snarare än att vi tappade kunder. Så visst, det blev färre kort, men krisen blev inte lika märkbar för oss som för företagen som var vana att ha order på 10 000 kort från samma kund. Tappade de 90 procent av försäljningen till en kund var det kris. De kunde ju tappa hela sin omsättning i princip. Tappade vi 90 procent till en kund hade vi fortfarande många ben att stå på och det gällde inte lika många kort, berättar Mikael Kwarnmark. Något man är överens om är att de investeringar som gjorts och även de som görs fortlöpande varit avgörande för att lönsamheten kunnat bibehållas, både då och idag. - Vi vet att om man får upp omsättningen av produktionen så är det en lönsam verksamhet att producera mönsterkort i Sverige. En av nycklarna till att man idag är framgångsrika är leveransprecisionen och det faktum att man har närmast nollkassation. Det finns helt enkelt få felaktiga kort och väldigt få reklamationer. En anledning är att man valt att arbeta med panelplätering av korten, en teknik som beskrivs som jämnare, säkrare och mer tillförlitlig än många konkurrerande tekniker. - Precision är något av den röda tråden bakom det vi gör idag. Ska man leverera på korta tider så måste saker bli rätt. Det är ju därför man köper av oss. Ska man överleva som tillverkare så gäller det att man verkligen har produktion som fungerar.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
© Evertiq Cogra ser nu mot ett behov av att växa. Ännu finns många o-tappade marknader att ta av. Merparten av produkterna, runt 95%, skeppas idag runt om i Sverige. Men i takt med att företaget växer blickar man nu utåt. Norge är en av de marknader där man ser möjligheter på sikt. Målsättningen är att nå 30 miljoner i omsättning. Vägen dit består dels i att sälja prototyper och mindre serier av kort, men också försäljning av stenciler. En annan trend som man på Cogra har plockat upp är det ökade intresset för impedansanpassade kort. Det är ett område där Cogra investerar och där man har för avsikt att öka i framtiden. Givetvis finns där också mer avancerade multilagerkort som en viktig del men också att kunna öka just exporten. I lokalerna finns det än så länge gott om plats att växa och man tror från företagets sida att man kan dubblera eller rent av tredubbla produktionen om så krävs i framtiden. Man har runt 700 köpande kunder om året och 10-15 tillkommer varje månad. Kurvan pekar alltså uppåt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1