Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cumypah dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 oktober 2012

Samgående mellan Synective Labs och Asius

Efter en tids samarbete har Synective Labs och AsiusTech Hardware Technology enats om att gå samman.

De båda bolagen, som till stor del arbetar inom samma teknikområden och på samma marknader, får genom samgåendet en bred gemensam teknikbas och en utökad kompetensprofil. ”Det sammanslagna bolaget förstärker vår profil som ett ledande företag inom ASIC- och FPGA- utveckling samtidigt som vi breddar vårt utbud. Vi stärker vår position både hos befintliga och potentiella kunder samt blir en ännu attraktivare arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare”, säger Sven Holmquist, CEO för Synective Labs. Det är främst på ASIC och FPGA-området som bolagens kompetenser överlappar varandra, där Synective sedan start haft en stark ställning och där Asius kompetens i det gemensamma bolaget stärker den positionen ytterligare. AsiusTechs breda kunnande inom elektronikdesign och systemarkitektur kompletterar Synectives profil på ett mycket bra sätt. “Vi anser att samgåendet med Synective ger oss en mycket starkare position inom FPGA- och elektronikområdet. Vår målsättning är att våra kunder kommer att uppleva att vi tillsammans blir en större leverantör med bredare kompetens”, säger Håkan Dahlbom, VD på AsiusTech. Det sammanslagna bolaget kallas Synective Labs, men AsiusTech kommer leva vidare som ett samlingsnamn för den specialistkompetens och de egna produkter AsiusTech för in i företaget, främst då på elbilsområdet. På produktområdet har Synective inom sin nisch starka partnerskap med Convey Computer, DRC Computer och ImpulseC, företag man både samarbetar med och vars produkter man saluför.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-06 20:55 V14.1.1-2