Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 17 januari 2002

Lönesänkningar på C Tech?

Rapport från extra bolagsstämma i C Technologies AB; Beslut fattades om införande av ett löneväxlingsprogram. C Technologies koncernens anställda kommer att erbjudas att, för marknadspris, förvärva optionsrätter i C Technologies och som motprestation acceptera sänkt lön under en period av maximalt 18 månader

Vid extra bolagsstämma i C Technologies i dag fattades beslut om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter avseende förvärv av utestående optionsrätter i dotterbolaget Anoto AB. Vidare beslutades om bemyndigande att besluta om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter avseende löneväxlingsprogram. Beslut fattades om emission av 5.170.714 skuldebrev med avskiljbara optionsrätter avseende förvärv av utestående optionsrätter i dotterbolaget Anoto. Innehavarna av de aktier i Anoto, som kan komma att emitteras genom utnyttjande av optionsrätter, skall erbjudas att överlåta dessa aktier till C Technologies mot betalning i form av nyemitterade aktier i C Technologies. 8,195 aktier i Anoto kommer därvid att motsvara 1 aktie i C Technologies. För genomförande av löneväxlingsprogrammet beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 4.800.000 skuldebrev med avskiljbara optionsrätter.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-1