Annons
Annons
Annons
Annons
© andrey-semenov-dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 oktober 2012

Impact Coatings analyserar utsikter för elektriska kontakter

Läget för Impact beskrivs bäst som status quo. De kostnadsreducerande åtgärderna har tagit effekt samtidigt som man nu analyserar svårigheterna att nå avslut inom området elektriska kontakter.

Leveransprojektet till H+S fortgår enligt plan, skriver Impact Coatings i sin kvrtalsrapport. Factory Acceptance Test är planerad till slutet av oktober och installation i Schweiz veckorna därefter. Projektet har påverkats av ett antal oförutsedda svårigheter kopplade till objektens konstruktion och tillverkning. Tack vare ett gott samarbete har parterna kunnat hantera och lösa dessa svårigheter i gott samförstånd, dock med viss fördröjning av projektet. Samtidigt skriver man att värdet av H+S som referenskund kan inte nog poängteras. Utsikter framåt ”Under kvartalet har de framtida affärsmöjligheterna inom området Elektriska kontakter analyserats. Det har konstaterats att en starkt bidragande orsak till svårigheterna att nå avslut är att flertalet applikationer tillverkas av underleverantörer som själva inte kan fatta beslut om ett teknikskifte från plätering av guld till PVD-beläggning av Silver MaxPhase. Beslutet måste godkännas av underleverantörens kund. Det uppstår då en svårighet att fördela besparingar och investeringar mellan dessa parter, vilket fördröjer ett införande”, skriver man. I syfte att nå snabbare avslut, sker för närvarande en fokusering inom de två delapplikationerna bipolära plattor tillbränsleceller samt mätprober: Bränsleceller: Marknadsutvecklingen för bränsleceller har för närvarande en positiv utveckling. Förhandlingar om såväl systemleveranser som legoproduktion pågår med flera tillverkare av bipolära plattor till dessa. De volymökningar som de förväntar sig den närmaste tiden är lovande. Impact Coatings erbjudande har också visat sig vara mycket konkurrenskraftigt. Vid ett deltagande på konferensen PSE i Garmich Partenkirchen tilldrog sig Impact Coatings presentation av denna lösning stort intresse. Mätprober: Mätprober används för funktionskontroll av kretskort direkt i produktionsflödet. Applikationen kräver idag en kostsam plätering av guld och rodium. Tillverkarna av proberna äger själva specifikationerna, varför de självständigt kan fatta beslut om ett teknikskifte. DELÅRSRAPPORT FÖR JULI - SEPTEMBER 2012 - Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 4 505 tkr (5 811 tkr) - Resultatet blev -3 997 tkr (-5 608 tkr) - Kassaflödet för perioden uppgick till -3 074 tkr (-9 507 tkr)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1