Annons
Annons
Annons
Annons
© dimitry romanchuck dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 oktober 2012

Lagarcrantz Group AB på plus efter Q2

Lagercrantz Group AB ökade sin nettoomsättning för andra kvartalet med 3 procent från 556 MSEK från fjolårets 539 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 53 MSEK från motsvarande 45 MSEK samma period föregående år.

Detta resulterar i en rörelsemarginal om 9,5 procent, vilket är den högsta marginalen under ett kvartal. ”Resultatförbättringen förklaras av en ökad bruttomarginal, kostnadsfokus och av resultatet från förvärvade verksamheter”, skriver företaget i sin kvartalsrapport. Angående den rådande konjunkturella osäkerheten så har företaget inte upplevt någon större påverkan, utan sett en efterfrågan i nivå med föregående år.
  • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 3 procent till 556 MSEK (539).
  • Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 53 MSEK (45), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (8,3). Det är den högsta marginalen hittills under ett kvartal. Förvärv och en ökad andel egna produkter bidrog till resultatförbättringen.
  • Under kvartalet har tre företag förvärvats, med en total årlig omsättning om ca 170 MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 19 procent till 50 MSEK (42).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 210 MSEK (177), motsvarande 9,38 SEK (7,91) per aktie.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2