Annons
Annons
Annons
Annons
© baloncici dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 oktober 2012

Addtech minskade resultat med 3 procent

Sedan verksamhetsårets början har koncernen haft fyra förvärv, varav två efter periodens slut. Dessa har tillfört en omsättning om cirka 170 MSEK på årsbasis.

"Vi ser en ökad försiktighet hos kunderna med fördröjningar i leveransplaner som följd. Detta har medfört att koncernens omsättning för jämförbara enheter minskat under kvartalet. Förvärvade bolag har under perioden bidragit med omsättning och resultat enligt förväntan". Skriver Addtech i sin delårsrapport. 1 april - 30 september 2012 (6 månader)
  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 2 525 MSEK (2 453).
  • Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 220 MSEK (226).
  • Resultatet efter finansiella poster minskade med 2 procent till 211 MSEK (216) och resultatet efter skatt minskade med 3 procent till 153 MSEK (157).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 89 MSEK (86). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 19,15 SEK (13,65).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1