Annons
Annons
Annons
Annons
© luchschen dreamstime.com Embedded | 26 oktober 2012

Recab får kontrakt på över 13 miljoner kronor

Recab har emottagit två beställningar med sammalagt ordervärde överstigande 13 miljoner kronor från två kunder inom försvar- respektive energisektorn.

Bägge ordrarna innefattar avancerad datorutrustning för krävande miljö. Försvarsordern består av datorutrustning för krypterad inspelning av video-, radar-, och operatörsdata. Denna utrustning är mobil, och avsedd för fältbruk där den tål att utsättas för de mest krävande förhållandena. Energiordern är från ett globalt storföretag. Leveranserna består av produkter som kännetecknas av hög miljötålighet. De tillgodoser också krav på lång produktlivslängd, och lång tillgänglighet på marknaden. “Bägge dessa kunder har de gemensamt att de ställer krav på kort tid för lansering av nya produkter, beprövad teknologi, samt lång livslängd”, säger Michael Ullskog, Försäljningsdirektör. Leveranserna av bägge ordrarna sker inom det närmaste 6 månaderna.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1