Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 januari 2002

Getinge köper Heraeus Medical Technology

Heraeus Medical Technology är en av de ledande aktörerna i världen vad avser operationslampor och "ceiling service units

Utöver dessa två produktområden är företaget också verksamt med terapitillbehör och gasdistribution för operationssalar. Förvärvet är villkorat av godkännande från tyska konkurrensmyndigheter. ". År 2001 hade Heraeus Medical Technology en omsättning om ca 52 miljoner EUR med 280 medarbetare. Huvudkontor och produktion är beläget i Hanau i Tyskland. Produkterna säljs genom säljorganisationerna i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Japan och USA. Därutöver har man en välutvecklad internationell distributörsorganisation. Förvärvet av Heraeus Medical Technology är ett viktigt led i att ytterligare stärka affärsområdet Surgical Systems.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1