Annons
Annons
Annons
Annons
© luchschen-dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 november 2012

Underleverantörer ser mörkt på konjunkturen

Idag under Elmia Subcontractor presenterar Svensk Industriförening, Sinf, sin senaste Underleverantörsbarometer och siffrorna talar sitt tydliga språk: Krisen är här för att stanna och tyvärr är siffrorna oroande lika hösten 2008.

Underleverantörsbarometer visar att underleverantörerna förbereder sig på ytterligare nedgång på grund av den vikande konjunkturen och det oroliga ekonomiska läget i södra Europa. Stor majoritet av underleverantörerna har oförändrad eller minskad omsättning och ser ingen vändning förrän efter sommaren 2013. Nu rustar man sig genom att öka sälj- och marknadsföringsinsatserna och sprider riskerna på fler kunder i fler branscher. - Det vi ser i Underleverantörsbarometern är en kraftig nedgång som företagen bedömer vända tidigast om cirka ett år. Det finns en oro för att södra Europas ekonomiska kris kan drabba svenska företag och över att banksystemen kommer att påverkas, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf. Han fortsätter: - Situationen påminner om nedgången 2008 men det positiva är att företagen är mer proaktiva nu jämfört med då. De ökar sina marknadsförings- och säljinsatser och arbetar med att få fler kunder i fler branscher. I alla händelser gäller det att företagen gör sin analys och agerar. Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet som avlutades den 2 november visar bland annat på följande resultat gällande konjunktur- och ordernedgång samt de satsningar som görs för att klara sig genom konjunkturnedgången: Slutsatser: - Drygt sex av tio underleverantörer bedömer att vi är inne i lågkonjunktur och nära tre av tio bedömer att det kommer gå ytterligare neråt. - 35 procent av underleverantörerna har minskat omsättningen sedan föregående kvartal, vilket är dubbelt så många som vid förra mätningen i augusti. - Nästan fyra av tio företag bedömer att orderingången minskar i kvartal fyra jämfört med kvartal tre 2012, vilket är drygt dubbelt så många som vid förra mätningen i augusti. - Däremot visar barometern att 76 procent av företagen kommer att behålla sin personalstyrka. - För att förbereda sig i lågkonjunkturen säger tre underleverantörer av tio att de kommer öka sina marknadsförings- och säljinsatser och även öka antalet kunder. I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1