Annons
Annons
© mpanch dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 november 2012

1550 sägs upp från Ericsson i Sverige

Ericsson har informerat sina anställda i Sverige om att företaget planerar minska verksamheten med cirka 1 550 positioner.

Alla orter i Sverige där Ericsson har verksamhet är berörda utom Falun, Hudiksvall, Kalmar och Katrineholm. Personalminskningen berör alla jobbkategorier inklusive försäljning, adminstration, forskning och utveckling, produktion och tjänsteleveranser. "Det är naturligtvis ett tungt besked som vi idag ger våra anställda i Sverige", säger Tomas Qvist, personalchef för Ericsson i Sverige. "För att kunna säkerställa att vi kan fortsätta genomföra vår strategi, bibehålla vårt marknadsledarskap, investera i FoU och möta våra kunders behov måste vi kontinuerligt driva effektivitet och sänka våra kostnader. Det handlar om att säkra vår framtida konkurrenskraft." "Under de senaste åren har vi kontinuerligt drivit globala effektivitetsåtgärder både på regionsnivå och inom enheter och ibland blir även personalneddragningar nödvändiga," avslutar Tomas Qvist. Ericssons affärsenhet Networks har flest berörda medarbetare, men alla delar av organisationen i Sverige berörs till någon del. Samtliga orter i Sverige där Ericsson har verksamhet är berörda, utom Falun, Hudiksvall, Kalmar och Katrineholm. Beräknade neddragningar per ort: Borås (40 positioner), Göteborg - Lindholmen och Mölndal (ca 200), Karlskrona (50), Kumla (106), Linköping (120), Luleå (10), Lund (15), Malmö (13), Stockholm (ca 1'000). Förhandlingar med de fackliga organistationerna om hur neddragningarna ska genomföras har påbörjats och individuella besked till anställda som berörs av neddragningarna beräknas kunna ges i mars 2013. Antalet konsulter och visstidsanställda kommer också att minskas avsevärt. Den 30 september 2012 uppgick det totala antalet anställda i Sverige till 17'768. Ericsson har verksamhet på följande orter: Borås (ca 1'100 anställda), Falun (ca 230), Göteborg - Lindholmen och Mölndal (ca 2'200), Hudiksvall (ca 300), Kalmar (ca 20), Karlskrona (ca 675), Katrineholm (ca 400), Kumla (ca 650), Linköping (ca 1'300), Luleå (ca 50), Lund och Malmö (ca 100), Stockholm (ca 10'800).
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2