Annons
Annons
© stanisa martinovic dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 november 2012

ÅAC Microtec förstärker sin styrelse

ÅAC förstärker styrelsen med målet att accelerea övergången från utvecklingsbolag till kommersiell leverantör.

Efter den lyckade uppskjutning av den första SPA- (Space Plug-and-Play Avionics) konfigurerade nano-satelliten, som lämnade den internationella rymdstationen ISS den 4 oktober, accelererar nu ÅAC Microtec övergången från utvecklingsbolag till kommersiell leverantör av komponenter och hela satellitsystem för rymdtillämpningar och av produkter baserade på avancerad elektronikkapsling för industriella applikationer. För att ytterligare stärka bolagets affärskompetens och struktur valdes Björn Åstrand, Bruce Acker och Fredrik Bruhn till ordinarie styrelseledamöter vid den ordinarie bolagsstämman den 16 oktober. Samtidigt omvaldes Sven Löfquist (ordförande), Johan Bäcke och Olof Stjernberg. Björn Åstrand har en lång erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning av flyg- och rymdrelaterade produkter och har innehaft ledande befattningar inom Saab och Volvo Aero Corporation. Bruce Acker är pensionerad överste från US Air Force, med speciell kompetens inom området satelliter för försvarstillämpningar. Bruce har senast tjänstgjort som militärattaché på amerikanska ambassaden i Stockholm. Fredrik Bruhn har som grundare och entreprenör starkt bidragit till ÅAC Microtecs utveckling. Han lämnar nu det dagliga operativa arbetet och övergår till rollen som senior rådgivare till ledningen inom marknads- och produktplanering samt kommersialisering av bolagets rymd- och försvarsrelaterade produkter. Detta är ett centralt område för företaget där Fredriks unika kompetens och breda kontaktnät fortsatt kommer att vara till stor nytta. – Vi är glada att även fortsättningsvis ha Fredrik nära knuten till bolaget, dels i rollen som styrelseledamot, men även som erfaren rådgivare inom affärsutveckling och marknadsfrågor, samt givetvis som en nyckelperson i våra stora myndighetsuppdrag. Fredriks djupa kompetens och unika kunskaper kommer att vara till stor nytta för ÅAC Microtec och för vår fortsatta utveckling inom affärsområdena rymd, försvar och industri, säger vd Kjell Bohlin. – Som en av bolagets grundare och efter att arbetat i en ledande position under alla år tycker jag att det känns härligt att vara en del i bygget av ett fantastiskt företag med världsledande kunder och duktiga medarbetare. Samtidigt är det en ständig utmaning att hela tiden utveckla sina specialistkunskaper och hålla forskarkompetensen aktuell. För att möjliggöra detta och för att kunna lyfta blicken och få nya influenser så har jag nu valt att fokusera på en aktivt stödjande roll i bolaget, säger Fredrik Bruhn.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2