Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 januari 2002

Kunskap är framtiden

Svenskt Näringsliv har presenterat två nya rapporter om svensk tjänstehandel. Rapporterna bygger på företagsintervjuer och egen analys som ger intressanta svar på frågan hur Sverige kan ta sig tillbaka till toppen av den internationella välståndsligan

Tjänstesektorns betydelse för ekonomin har ökat kraftigt under de senaste trettio åren. I västvärlden är den störst både som andel av BNP och sysselsättning. Den internationella tjänstehandeln beräknas uppgå till omkring 1 400 miljarder dollar årligen och växer snabbare än varuhandeln. I den internationella tjänstehandeln ligger Sverige på 16:e plats i världen. - En framgångsrik GATS-förhandling inom WTO leder till minskade hinder för export och import av tjänster. Detta ger stora vinster i form av lägre priser och större utbud för konsumenterna, säger Jens Hedström projektledare i Svenskt Näringsliv. Rapporten Svensk internationell tjänstehandel - nuläge och möjligheter visar att Sveriges ekonomi är starkt beroende av internationell varu- och tjänstehandel, men att tjänstehandeln växer snabbare än varuhandeln. Detta gäller speciellt kunskapsintensiva tjänster. Slutsatserna är bland annat att Sverige skulle tjäna på fler och större marknader för internationell tjänstehandel, att sektorer som sysslar med avancerad teknik i olika former sannolikt har bäst förutsättningar för ökad tjänsteexport. - En satsning på export av kunskapsintensiva tjänster såsom IT/telekom, finansiella tjänster och företagstjänster kan bli en tillväxtmotor för Sverige säger Olof Erixon Svenskt Näringsliv, en av rapportförfattarna. Rapporten Svensk internationell tjänstehandel, "Det finns bara möjligheter" bygger på 17 intervjuer med företagsledare i 12 olika tjänstebranscher. Dessa företag har idag tillsammans 680 000 anställda varav cirka 80 procent i utlandet och säger att den enskilt viktigaste förbättringen för tjänsteföretagen vore lägre, harmoniserade och stabila skatter. Bägge rapporterna finns i sin helhet på: www.svensktnaringsliv.se
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2