Annons
Annons
Annons
Annons
© ingrid prats dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 november 2012

Samsung agerar mot arbetsförhållanden

Som ett svar på China Labor Watchs rapport över leverantörer har Samsung låtit genomföra ett långt audit-program hos 105 leverantörer som tillverkar Samsung-produkter i Kina. Totalt omfattas 65'000 anställda.

Samsungs audit bestod av ett arbetslag om 121 certifierade anställda som tog sin an uppgiften att titta på om leverantörerna följer kinesisk lagstiftning samt Samsungs riktlinjer. Det positiva är att man inte kunde se några fall av barnarbete efter att man gått igenom listor och ID-handlingar för de anställda. Man identifierade dock flera problem gällande den praxis som fanns i fabrikerna. Det här inkluderade antalet övertidstimmar som översteg lagarna, mellanhänder som höll i kontrakt för arbetare samt bestraffningssystem med exempelvis böter för förseningar eller frånvaro. Samsung går just nu igen 144 leverantörer i Kina och arbetet ska vara klart i slutet av året. Från och med 2013 kommer man att fortsätta undersökningarna och titta närmare på 249 kinesiska leverantörer till Samsung. Man tittar även på åtgärder för att adressera de problem som man hittade.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2