Annons
Annons
© daniel-schweinert-dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 november 2012

Svagare EMS-marknad i Europa

Med den nuvarande ekonomiska utsikten i Europa samt den globala osäkerheten väntas kontraktstillverkarna (EMS) i Europa få en tuffare avslutning på året.

Sammantaget tros marknaden i Europa minska med runt 2 procent för helåret och nå 26 miljarder euro, det skriver Electronics.ca Publications i en rapport. Den nuvarande ekonomiska ”krisen” och den låga tillväxten kommer att fortgå in i 2013. Det finns också fortsatt en betydande risk för nedgångar men trots detta är prognosen just nu en återhämtning mot slutet av 2013 och in i 2014. Helt i linje med resten av den europeiska ekonomin väntas EMS-intäkterna, efter att ha stagnerat 2012-2013, visa blygsam tillväxt 2014 och därefter ensiffrig tillväxt fram till 2016. I Central- och Östeuropa samt Nordafrika blir tillväxten bättre än i Västeuropa. Och trots att 3C-segmenten (dator, kommunikation och konsument) kommer att vara dominerande, kommer regionen att fortsätta öka genom EMS-intäkter som finns inom automotive, medicinteknik, kontroll och instrument, industri och telekom. Analytikerna väntar sig att low volume/high mix inom de sistnämnda segmenten kommer att växa i Västeuropa med mellan 2,6 till 3,5 procent fram till 2016. Konkurrensen inom dessa områden kommer dock att förbli mycket hård. Det här gäller framför allt bland de ledande europeiska EMS-företagen men också de större globala grupp 1-kontrakstillverkarna som vill in på marknaden. Tier 1-företagen, typiskt med global närvaro och försäljning räknad i miljarder euro, har fortsatt att migrera det kvarvarande av 3C-produkterna till lågkostnadsländer. Samtidigt driver också allt fler EMS:are i grupp 2 och 3 lågkostnadsalternativ. Gemensamt över alla storlekar på företag är att de hållit kvar viss produktion och större delen av konstruktionen på hemmaplan. Electronics.ca Publications tror att det finns runt 950 EMS-företag i Europa, de flesta dock inom grupp 4; små, ofta familjeägda företag som typiskt har sin verksamhet på nationell nivå. Här finns också fortfarande en drivkraft mot konsolidering. Trots den ökade vikten av de nya marknaderna är Europa fortfarande en nyckel i den globala elektronik-industrin. 2011 stod Europa för 15,1 procent av outputen gällande den globala elektroniken och trots att andelen väntas minska finns möjligheter. Det är framför allt inom lågvolym och komplexa produkter dessa möjligheter finns, som aerospace, medicin, försvar, industri och high end-kommunikation. Som kontrast blir Central- och Östeuropa allt mer en skådeplats för höga volymer samtidigt som man nu skaffar tillverkningskapacitet inom lågvolym-segment när företag vill dra nytta av den lägre kostnadsbilden i regionen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1