Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 januari 2002

48 Mkr förlust för Allgon

Allgon redovisar sin årsrapport. Vändningen väntas komma under detta års andra halva.

Nettoomsättningen uppgick till 2001 (2696) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -133 (57)MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -44 (-14)MSEK. Kostnader av engångskaraktär uppgick till 38 MSEK (29) i fjärde kvartalet. Allgon Systems har ingått ett flertal 3G avtal gällande basstationsantenner. Allgon Mobile Communications lönsamhet förbättrades ytterligare i fjärde kvartalet. Allgon Microwave har nyligen ingått betydande avtal för leverans av mikrovågslänk. Marknaden 2002 är svårbedömd. Första halvåret förväntas vara svagt, men under andra halvåret förväntas en uppgång. Läs hela Allgons årsrapport här. (PDF)
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1