Annons
Annons
Annons
Annons
© flynt-dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 december 2012

Teknikföretagen: Nedgången kan bli djupare än väntat

Teknikföretagen skriver i sin rapport för det fjärde kvartalet att en kraftig nedgång i såväl ordervolymer och produktion som i efterfrågan på personal markerar slutet av året.

- Både nedgången i personalbehov och företagens utnyttjande av produktionskapaciteten är i samma stora omfattning som fjärde kvartalet 2008, det vill säga som under finanskrisen, vilket är en starkt oroande indikation på hur djup den pågående nedgången i konjunkturen kan bli, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom. - Vi och många andra har räknat med att det blir en utdragen period av svag efterfrågan, men företagens rapporter för fjärde kvartalet indikerar att den också kan bli djupare än väntat. Undersökningen omfattar uppgifter från 498 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 632 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 % på export. Rapporten visar hur den exportledda konjunkturnedgången snabbt spridit sig till underleverantörer och till mindre företag. Ordervolymerna minskar nu kraftigt i dessa grupper. När, som för bilindustrins underleverantörer, mer än 85 procent av företagen rapporterar minskade ordervolymer både på export och hemmamarknad är detta en nedgång i samma storlek som i slutet av 2008. Även för teknikföretag sammantaget är nedgången nu kraftig. - Ordervolymerna faller mer än tidigare under året och därmed kommer antagligen kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft minska ytterligare i början av 2013, avslutar Anders Rune. Bland underleverantörerna till tele- och elektronikindustrin upplever bara 5 procent en bättre inhemsk marknad. 42 procent ser liknande trend som tidigare och 53 procent ser en avtagande marknad. Liknande siffror gäller för exportsidan.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2