Annons
Annons
Annons
Annons
© jultud dreamstime.com Komponenter | 11 december 2012

Prognosen för passiva komponenter 2012/2013

För 2013 har branschorganisationen EPCIA nu reviderat prognosen från +2% till -2%. En fundamental återhämtning för marknaden för passiva komponenter i Europa verkar inte vara å kartan för tillfället.

EECA-EPCIA:s president Ralph Bronold sammanfattar: "Experter hos EPCIA rapporterade om en stadig minskning inom den europeiska passiva marknaden sedan slutet av 2011. Nedgången i marknaden har accelererat ytterligare under det första halvåret av 2012, främst på grund av den pågående ekonomiska krisen i Europa. Följaktligen är den nuvarande marknadsprognosen för 2012 sämre än den ursprungliga som utfärdades av EPCIA våren 2012 (minus 1%). " "För 2013 har EPCIA reviderat sin prognos från 2% till minus 2%. En grundläggande återhämtning för passiva komponenter i Europa verkar för närvarande inte vara inom sikte. Efter en ökning med 7% gällande den europeiska marknaden för passiva komponenter 2011, förutser experterna på EPCIA en minskning med 6% under 2012. Det skulle resultera i en marknadsvolym på cirka 4,2 miljarder euro för passiva komponenter totalt under 2012. " Efter en ökning av marknaden för kondensatorer med 12% under 2011 förväntas en stor tillbakagång på 11% under 2012. För 2013 kommer det att ske en ökning med ungefär 1% som prognosen nu ser ut, upp till en volym av runt 1'630 miljoner euro. Marknaden för motstånd har klarat sig bättre; under 2012 kommer liknande nivåer som 2011 att nås och 2013 ser det ut att bli viss tillväxt, till en marknadsvolym av 744 miljoner euro, en ökning med 3%. Den kombinerade marknaden för elektromagnetiska komponenter och RF-filer påverkades också negativt. Här tror experterna på en marknadsminskning med 3% under 2012 till en volym av 1'854 miljoner euro. En minskning med ytterligare 6% väntas för 2013. Huvudsegment för passiva komponenter Den automotiva sektorn är en av de viktigare marknaderna för passiva komponenter. Under 2011 var denna marknad stark (en ökning med 13%) och ännu bättre 2012 (+14%), mest tack vare framgångar för de tyska biltillverkarna. För 2013 ser det mindre optimistiskt ut och en minskning med runt 4% väntas. Industri-marknaden är av liknande stor vikt, speciellt med rådande trender inom energi-effektivitet, tillväxten för förnyelsebar energi och industriautomation. 2011 slutade på liknande siffror som 2010. Prognosen för 2012 (-20%) har, i motsats till EPCIA:s rapport i april, blivit sämre än vad man trodde. Det beror på att markranden har svängt nedåt, speciellt inom förnyelsebar energi. Under 2013 tror man på en svag återhämtning av 3% När det gäller telekom har man i det förflutna dragit fördelar av den starka försäljningen av telefoner och det därtill kommande behovet av att bygga ut antalet basstationer samt uppgradera mot LTE. Nu har de europeiska telefontillverkarna och basstationstillverkarna tappat andelar och det resulterar i en minskning med 15% för segmentet under 2012. För 2013 är prognosen att det blir en plan utveckling. Konsumentelektronik-marknaden har förbättrats fram till sensommaren 2010 men backade med 9% under 2011 och ytterligare 11% under 2012. Det här beror på att produktionen flyttats ut. Även här är en plan utveckling att vänta 2013.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2