Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alexander fediachov dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 december 2012

MDH och 15 företag storsatsar på energi och hälsoteknik

Två nya forskningsprofiler inom energi och hälsoteknik vid Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med 15 företag, däribland ABB, ska utveckla hälsoteknik och förnybara energisystem. Två profiler som svarar mot utmaningar i välfärden både nationellt och internationellt. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 143 miljoner kronor.

-De båda forskningsprofilerna svarar väl på hur vi som högskola vill arbeta – i nära samverkan med näringsliv och samhälle – för att generera forskning till värde och nytta. Det är angelägna områden som kommer att ge värdefull kunskap för framtiden, säger Karin Röding, rektor vid MDH. Projektbudgeten är 143 miljoner kronor varav Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) beviljat 72 miljoner, de samverkande företagen bidragit med 43 miljoner och MDH står för resterande medel. För ABB innebär satsningen att vi ytterligare stärker den tekniska kompetens och kunskap som behövs för att skapa framtidens energisystem där förnybar energi lätt kan användas. Att arbetet sker i samverkan mellan högskola och näringsliv är en tydlig framgångsfaktor, säger Helena Malmqvist, extern forskningssamordnare vid ABB Corporate Research. Framtidens energi Forskningsprofilen fokuserar på att möta framtida förändringar i energisystem genom att öka och effektivisera andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, energieffektivitet och minimering av utsläpp. Inbyggda sensorsystem för hälsa Bakgrunden är ökad medellivslängd och ökade kostnader för sjukvård, och profilen syftar till att förhindra olyckor och fånga upp sjukdomstillstånd innan de blir för allvarliga. Medverkande företag är Cambio, Delta, Etteplan, Giraff Technologies, Hök Instrument, JC Development, Medfield Diagnostics, Motion Control, Quality Pharma samt kommuner och landsting i regionen. – Det finns ett stort behov både på den nationella och internationella marknaden för tekniska produkter för arbetsmiljö. Genom kunskapsutbytet och forskningen som denna profil ger upphov till kommer vi att hjälpa våra kunder att skapa konkreta tillämpningar i befintliga produkter och utveckla nya produkter som kan möta framtidens behov, säger Mathias Erlandsson, teknikledare vid Etteplan.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1