Annons
Annons
Annons
Annons
© studio 37 dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 december 2012

Ericsson kommer inte förvärva JV-aktiepost från STMicro

Ericsson har meddelat att företaget kommer att ta en icke kassapåverkande kostnad om cirka SEK 8 miljarder i det fjärde kvartalet 2012, vilken är relaterad till det 50% innehavet i ST-Ericsson.

Den totala effekten på Ericssons resultat för fjärde kvartalet 2012 uppskattas till cirka SEK -8 miljarder utan kassapåverkan eller skatteeffekt. Kostnaden inkluderar nedskrivningar av tillgångar för att korrekt återspegla det aktuella uppskattade marknadsvärdet av Ericssons andel i det samägda bolaget, samt ytterligare kostnader hänförliga till genomförandet av möjliga strategiska alternativ avseende ST-Ericssons tillgångar. ST-Ericsson meddelade sin strategiska plan i april 2012 och bolaget är under omställning i syfte att sänka sin breakevennivå och introducera nya teknologier. Den 9 oktober 2012 meddelade de två ägarna att en strategisk översyn av bolagets affärsplan och framtida ägarstruktur genomförs. Den 10 december 2012 meddelade STMicroelectronics att de avser avsluta sitt engagemang som aktieägare i ST-Ericsson. Ericsson är fortsatt övertygade om att modemteknologin är av strategiskt värde för industrin. I denna process fokuserar Ericsson på en marknadsintroduktion av nya LTE-modem. Ericsson fortsätter utforska olika strategiska alternativ för ST-Ericssons tillgångar, men har beslutat att inte förvärva STMicroelectronics aktiepost. Ericsson uppskattar för närvarande att genomförandet av de möjliga strategiska alternativen kommer att kräva cirka SEK 3 miljarder i finansiering från Ericsson. Majoriteten av denna beräknas belasta 2013.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1