Annons
Annons
© nikm dreamstime.com Elektronikproduktion | 27 december 2012

Nyanställningar att vänta hos Combitech

Teknikkonsultföretaget Combitech skrev under den andra hälften av december ett ramvatal med Försvarets Materielverk (FMV). Avtalet kommer att innebära nyanställningar i takt med att beställningar kommer in.

I Försvarets Materielverks upphandling av tjänster inom området Ledningssystem, har Combitech som exklusiv leverantör vunnit ramavtal inom teknikområdena Transmission samt Verifiering och validering. Ramavtalet är treårigt med option på förlängning i ytterligare fyra år. Värdet uppskattas till totalt cirka 550 miljoner kronor under sju år, baserat på FMV:s bedömningar av beställningsvolymer. Inom teknikområdet Sensorer, inom samma ramavtalsupphandling, kommer Combitech att vara underleverantör till ÅF som vann denna position. -Det här är ett strategiskt viktigt avtal för våra affärer inom försvarsegmentet. Vi har lång erfarenhet som leverantör till FMV och är glada att få fortsätta stödja dem inom delvis nya områden. Avtalet kommer också att innebära nyanställningar på Combitech, främst i Stockholms- och Enköpingsområdet, säger Thomas Ragnarsson, segmentsansvarig inom försvar på Combitech. Nyanställningar kommer att ske av personer med systemkompetens inom transmission, samt verksamhets- och systemkompetens inom militära ledningssystem, främst mark- och flygdomänen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1