Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© carabiner dreamstime.com Elektronikproduktion | 02 januari 2013

Svenska företag i nytt konsortium

Acreo, SenseAir och Fibertronix ingår i ett nytt svensk-brasilianskt konsortium för att utveckla den mätteknik som krävs för att lagra koldioxid i begrgrunden.

2020 måste EU-ländernas koldioxidutsläpp vara 25 % lägre än 1990 års nivåer. En lösning för att nå målet kan vara att lagra koldioxid i berggrunden. Acreo, SenseAir och Fibertronix ingår i ett nytt svensk-brasilianskt konsortium för att utveckla den mätteknik som krävs. EU´s beslut att få ned CO2-utsläppen med 25 % sätter koldioxidintensiva industrier under press. De ska inte bara minska mängden koldioxidutsläpp i luften, utan också bidra till att utveckla tekniker som tar hand om den växthusgas som släpps ut. En tänkbar teknik är att lagra koldioxiden under högt tryck i berggrunden. Internationella försök visar att metoden kan fungera, men också att den ställer stora krav på kvalitetssäkring och kontinuerlig mätning. För det behövs avancerade mättekniska instrument som tål extrema miljöer. Acreo Swedish ICT AB deltar i ett nybildat svensk-brasilianskt konsortium som ska utveckla ett system för att övervaka koldioxidlager, med speciellt fokus på tryckmätning och mätning av CO2-halter. - Det är särskilt roligt att vi är tre hightech-företag i Hälsingland som nu utvecklar globalt angelägna miljöinnovationer, säger Åsa Claesson, platschef på Acreo i Hudiksvall. Och företagen i konsortiet kompletterar varandra väl. Acreo har lång erfarenhet av att utveckla avancerad och robust mätteknik, SenseAir AB är världsledande inom koldioxidsensorer och Fibertronix AB utvecklar och producerar optiska fibrer för krävande sensortillämpningar, framför allt till energisektorn. - För SenseAir innebär projektet att vi dels får möjlighet att anpassa våra produkter till ytterligare en spännande och krävande tillämpning, dels att vi får ta del av en ny marknad i Brasilien, säger Hans Martin, forskningschef för SenseAir. I Brasilien sker systemutvecklingen vid det Katolska Universitetet i Rio de Janeiro i tätt samarbete med bland andra den brasilianska energijätten Petrobras. Förutom detta forskningsprojekt har Acreo även fått finansiering för ytterligare två miljöinnovationer i samarbete med Kina och Brasilien; Reducering av CO2utsläpp och ökad metallåtervinning vid produktion av aluminiumprodukter samt ett projekt för en miljövänligare kemikalieindustri genom fosfin-återvinning och minskad energiförbrukning. Projekten påbörjades vid årsskiftet 2012 och de första faserna, där grundtekniken verifieras, pågår i åtta månader. Finansieringen kommer från VINNOVA och deltagande företag.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1