Annons
Annons
Annons
Annons
© grzegorz kula dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 januari 2013

Trender under utveckling: Del 1. Nya och gamla kluster

-- Du har väl inte missat vår nya artikelserie? Andra delen kommer snart. -- Den här artikeln är den första i en serie om tre delar med målet att undersöka kluster inom den nuvarande och framtida elektroniktillverkningen och förutspå dess utveckling.

Uppdaterad; 2013-01-21 17:37
Det är viktigt att hålla i åtanke att den kanske i särklass viktigaste orsaken bakom klusterbyggande är närvaron av andra elektronikleverantörer. Närheten till leverantörer med olika inriktningar bygger deras gemensamma produktivitet genom att minska transportkostnader, restider, ökad kommunikation och samarbete samt ett så kallat ”technology spillover”, alltså att alla i området påverkas, även de som inte är direkt involverade i ett visst projekt. I den här undersökningen tittas det närmare på vad som motiverar pionjärerna i nya kluster som börjar som en snöboll men som växer efterhand. Kluster utvecklas från början ur specifika katalysatorer och kombinerade faktorer, inklusive: • Arbetskostnaden • Tillgången på arbetare, både utbildad och outbildad personal • Geografiskt läge och logistisk infrastruktur • Närhet till marknaden • Regeringens inblandning genom exempelvis stimulansåtgärder Tidiga kluster Pearl River-deltat, Kinas första och största EMS-kluster, karakteriserades av låga löner och stor befolkningstäthet. Trots att det liknade mycket av Kina under denna tid var logistiken i området den bästa som fanns att tillgå. Floderna ledde ut till havet och de västerländska konsumenterna. Detta i kombination med närheten till Hong Kong och dess existerande bas av leverantörer och investeringskapacitet gjorde att Pearl River-deltat i Guangdong-provinsen var ett perfekt val. Regeringens stöd i form av stimulansåtgärder för investeringar samt investeringar i infrastrukturen gjorde att Shenzhen, en av hamnarna i provinsen, skulle bli det första centret i det första stora EMS-klustret i Kina, och det som nu är det största och mest välutvecklade klustret av sitt slag i världen. Det näst största klustret är lokaliserat i Jiangsu-provinsen, i området runt Shanghai, och utvecklades av samma skäl men också tack vare löneinflationen i Guangdong samt bristen på arbetare. I Jiangsu kunde leverantörer också dra nytta av existerande logistisk infrastruktur samtidigt som regeringen fortsatte att satsa på regionen. Trots att lönerna i inlandet var lägre och arbetsstyrkan som fanns tillgänglig var större, hindrades klusterbyggandet i inlandet till att börja med av bristfällig logistik. Kluster i inlandet De senaste fem åren har situationen i Kina utvecklats radikalt. Ökande lönekostnader, låg arbetslöshet och högre förväntningar hos arbetarna i existerande kluster, i kombination med inlandets snabbt utvecklande infrastruktur och växande konsumentmarknad, har lett till kluster i Sichuan, Chongqing och Henan. Leverantörerna kämpar inte bara mot att vara konkurrenskraftiga med hänsyn till löneökningen i de traditionella klustren, men också med att kunna skruva upp och hålla produktionsnivåerna höga i ljuset av brist på arbetare och ökande krav hos en mer industriellt utvecklad arbetsstyrka. Att etablera eller flytta produktionen inåt landet ses allt mer som ett kostnadseffektivt alternativ när det gäller arbetskostnaderna, tillgången på arbetare, skatter och till viss del också logistikkostnaderna. Nedan finns ett diagram som visar varför vissa platser är mer fördelaktiga än andra med hänsyn till arbetare och löner. © Riverwood Solutions I det nedre högra hörnet ses förhållanden som passar väl för klusterbyggande. De utvecklande klustren i Sichuan, Chongqing och Henan faller föga förvånande in i denna ruta. Klustren i Pearl River-deltat och östra Jiangsu ligger i den mogna kategorin med stigande löner och åtstramad tillgång på arbetare. Provinser i det lägre vänstra hörnet, trots de låga lönerna, saknar tillgängliga arbetare och möjligen logistik samt infrastruktur för att få igång ett EMS-kluster, som, när det är fullt utvecklat kan innehålla miljoner arbetare. Plats logistik och infrastruktur Givetvis är logistik och transportmöjligheter en viktig del av beslutet runt tillverkningsplats. Traditionellt har de flesta elektroniska produkter som tillverkats i Kina varit tvungna att skeppas sjövägen för export, något som nödvändiggjort också ett system av järnvägar och hyggliga vägar. Tills dess att logistikkostnader faller till en viss nivå relativ till andra faktorer som arbetskostnaden, är det inte ekonomiskt gångbart att expandera eller flytta produktion. Utvecklingen av infrastruktur drivs på det stora hela av regeringar och områden som genomgår sådana förändringar tyder på regeringens inblandande, oftast i form av stödåtgärder. Att använda vägar som ett indirekt mått på infrastruktur-utveckling ger oss en bättre insikt i trender runt hur kluster skapas. Grafiken nedan illustrerar expressvägar och motorvägar inom klass I-IV i täthet och tillväxt sett per provins. Som förväntat visar de utvecklade klusterområdena Jiangsu och Guangdong mer avancerad infrastruktur-utveckling. Sichuan, än så länge relativt lågutvecklat, har under de senaste fem åren visat på snabb tillväxt inom infrastrukturen, en påvisning om den kinesiska regeringens fokus på området som ett center för tillverkning av mediaplattor i Chengdu och laptops i Chongqing. Zhengzhou, Henan, som är hemvist för stora Foxconn/Apple-verksamheter sedan 2010 landar också i de utvecklade områdena. Industrikällor rapporterar att Foxconn delvis valde den här platsen då en ökning väntades på grund av nya Apple-produkter. Givet Henans existerande infrastruktur, låga löner och tillgången på arbetare var platsen ett logiskt val. © Riverwood Solutions Elektronik för Kinas konsumenter Utöver infrastrukturutveckling är närheten till marknaden också en påverkande faktor för logistikkostnaden. Det traditionella mönstret gällande elektroniktillverkning för export förskjuts sakteliga mot ett ökat fokus på tillverkning för den inhemska marknaden. Den kinesiska konsumtionen i Kinas inland stiger snabbt, i takt med de utvecklade kustområdena. Transitkostnader och tider från det internt lokaliserade Sichuan är signifikant lägre till många interna marknader i Kina jämfört med tiderna från mer kustnära platser. Enligt personer med insikt inom industrin startade exempelvis Foxconn sin tillverkning av laptops i Chongqing för inhemsk konsumtion efter att ha övertalats till det av HP. Vidare finns planer på en järnvägslinje från Chongqing som skulle kunna leverera mot Västeuropa, något som påstås ha hjälpt att sporra ett avtal tidigare under året för utökat samarbete mellan HP och Foxconn för produktion av skrivare i Chongqing. © Riverwood Solutions Framtiden Många skulle hålla med om att närvaron av EMS-jätten Foxconn i ett område är en tillräcklig katalysator för att starta processen med att utveckla ett nytt kluster. Som världens största kontraktstillverkare och med fabriker av enorm skala (fabriken i Zhengzhou har runt 200 000 anställda), är Foxconn en av pionjärerna värd att nämna vars investeringar i nya platser lockar till sig vågor av nya leverantörer. Foxconn får snöbollen att börja rulla och med det växer förmågan att starta nya kluster. För denna undersökning har vi fokuserat på vilka faktorer som influerar pionjärerna i Kina. I nästa artikel i den här serien kommer vi att fokusera på framtiden och trender inom klusterutveckling. Kommer pionjärerna att fokusera sina resurser på existerande kluster eller kommer klustren att flyttas till nya platser? Vilka är de nya och potentiella klustren i andra delar av Asien? Finns det verkligen en migration från kustlandet i Kina till inlandet eller finns det en migration från Kina till andra asiatiska platser i och med sökandet efter lägre arbetskostnader? Kommer Kinas elektronikproduktion att domineras av inhemsk konsumtion? Håll ögonen öppna efter nästa del. ----- Författare: Xander Kameny, Operations Consultant hos Riverwood Solutions. Översättning: Joakim Johansson
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2