Annons
Annons
Annons
Annons
© grzegorz-wolczyk-dreamstime.com Embedded | 16 januari 2013

Triacon slår ett slag för boundary scan

Embeddedhuset Triacon utanför Malmö jobbar inte enbart med elektronikutveckling. Här ifrån säljer man också konstruktionsverktyg ut på den nordiska marknaden. Man har ett antal agenturer för utvecklingshjälpmedel för embeddedutveckling. Flaggskeppen är ECAD verktyget Altium Designer, iSystems emulatorer och debuggers samt boundary scan-verktyget XJTAG.

Företaget startade 1993 och har idag tio stycken anställda. Kunderna återfinns inom en rad olika segment, såväl kontraktstillverkare som embedded-firmor. Produkterna varierar mellan allt ifrån telekom till medicinteknik. Det mesta av försäljningen sker idag inom Sverige, men för många av agenturerna har man rättigheterna i Norden. Verksamheten som bedrivs delas upp i två olika delar. Grunden har alltid varit en konsultverksamhet som hjälper till med elektronikutveckling. Sedan 2006 driver man också, med anledning av detta, en egen produktionsavdelning i miniatyr. Här är det ytterst småskalig prototypverksamhet som är fokus, förklarar Joakim Lang på Triacon. - Det vi gör här är allt från ett till och med hundra kort ungefär. Framför allt är det ett sätt att säkerställa tidplanen i projekten genom att ha kontroll på prototyptillverkningen. De stora EMS-företagen är ofta inte intresserade av att med någon dags varsel klämma in två kort i produktionen. Därefter hjälper vi till att hitta andra som kan göra det billigare. Vi hanterar dubbelsidig montering ner till 0402-komponenter vilket räcker för de flesta konstruktioner. Den andra sidan av verksamheten består av att Triacon säljer utvecklingsverktyg. Här vill man slå ett litet extra slag för boundary scan-verktyget XJTAG. Fördelarna med verktyget Kortfattat kan man säga att XJTAG kopplar upp sig via JTAG men i boundary scan mode och tar kontrollen över pinnarna snarare än kärnan på chipet. Med hjälp av detta får man kontroll över kortet men med mindre krav på att allt runt i kring ska fungera. När kortet är uppkopplat kan man till exempel utföra connection test för att se till att det är korrekt lött men man kan också göra skript som testar periferikretsar genom att direkt manipulera pinnarna. På det här viset kan man testa stora delar av kortet och dess periferi utan att köra en enda rad kod i själva processorn. Rätt hanterat kan man i stort sett testa hela kortet utan att processorn har exekverat en enda rad kod. Jan Lundgren på Triacon förklarar fördelarna: - Det vi menar är den stora fördelen med att använda boundary scan i samband med prototyptesterna är att det idag kan krävas väldigt mycket för att mikroprocessorn ska gå igång och för att man ska kunna få kontakt med den. Till exempel för DDR-minne Flash, USB samt olika boot-options så är det faktiskt mer sannolikt att den inte startar än att den gör det. - De flesta av de här komplexa processorerna har många steg av intern kod den vill exekvera för att sen boota in extern kod. Samtidigt har de inbyggt skydd för att processen inte ska kunna avbrytas då man inte vill att någon obehörig kan stoppa det hela och kopiera skyddad programkod. Det gör att det är mycket som ska fungera innan man kan boota upp eller kanske få kontakt med procossorn via standard JTAG och en debugger. Lyckas man inte med detta är vi tillbaka på samma primitiva felsökningsmetodik som vi använde på 80-talet. Joakim Lang fyller i: - Kruxet har kommit med BGA-kapslarna. Allting var mycket enklare på äldre kort. Vi kunde mäta på alla punkter egentligen, det var bara en fråga om tid. Men med BGA-kapslarna kommer vi inte åt. Själva processen för test och konstruktion som Triacon använder sig av har de själva arbetat fram. - Utan det hade det inte gått, det hade blivit för dyrt för kunden. Tyvärr är det här verktyget än så länge ganska okänt och tidigare har de mest använts i produktionsfasen. Det vill vi ändra på nu. Vi tycker själva att det här är den största uppfinningen sedan oscilloskopet. Det är i princip den enda metoden att testa komplexa kort bestyckat med BGA-kapslar, förklarar Joakim Lang. När kortet väl fungerar via boundary scan är det dags att ansluta en emulator och köra high-speed test för att slutgiltigt verifiera konstruktionen. Därefter är det bara att lämna över kortet till programmerarna som kan börja dra igång programmet i vetskap om att de har ett kort som fungerar hårdvarumässigt. Om man sedan bygger fler prototyper har man redan ett litet testsystem där man snabbt kan testa fler kort eller, vilket ju inte är ovanligt, testa om redan testade kort. Allt detta är enligt Triacon processer som ger snabbhet och trygghet vid igångdragning av prototyper och som kan vara det som avgör ifall man hinner leverera i tid. - Att man sedan har stora delar av ett test för slutproduktionen färdigt är också en liten bonus. Allt man behöver göra är att i XJTAG lägga till ett litet användargränsnitt och kanske bygga en jigg som håller för större volymer.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2