Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 januari 2013

HMS: Svag avslutning på året

Teknikhandelsföretaget HMS noterade en svag marknad mot slutet av året och att kunder intagit en avvaktande hållning under de osäkra förutsättningarna. Denna avmattning märktes tydligt under årets sista månad vilket resulterat i ett svagt fjärde kvartal.

Preliminära uppgifter för nettoomsättningen under 2012 visar en försäljning uppgående till cirka 382 Mkr (384). För det fjärde kvartalet uppgick omsättningen preliminärt till 87 Mkr (95). Samtidigt skriver man att den expansion som genomförts under de senaste åren i syfte att öka bolagets resurser inom försäljning och produktutveckling har lett till ökade operativa kostnader. "Under senare delen 2012 har vi inom ett antal marknader sett en fortsatt svag orderingång. Osäkerheten om utvecklingen på dessa marknader har fått våra befintliga kunder att inta en avvaktande hållning. Under december månad noterade vi en oväntat svag försäljning som tillsammans med en ofördelaktig kundmix och valutaeffekter påverkar bruttomarginalen negativt. HMS har fortsatt framgång avseende inflödet av design wins och nya kundanpassningar av vår teknologi till ledande aktörer men dessa affärer ger effekt i försäljningen först under senare delen av 2013 och framåt. Vi kan konstatera att orderingången under det fjärde kvartalet uppgick till ca 100 Mkr motsvarande en ökning med 20% jämfört med motsvarande period föregående år", säger vd Staffan Dahlström. Den japanska marknaden bedöms fortsatt vara osäker den närmaste tiden. I Tyskland är marknaden avvaktande samtidigt som man ser positiva signaler från kunder under det nya årets början. Den amerikanska marknaden utvecklas relativt positivt men svagare än tidigare förväntat.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1