Annons
Annons
Annons
Annons
© rob hill dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 januari 2013

Celestica avslutar RIM-produktion

I juni 2012 meddelade Celestica att företaget skulle avveckla sina tjänster för RIM, vilket slutfördes i slutet av 2012.

Intäkterna från RIM var minimala under fjärde kvartalet 2012 och det utgjorde 12% av företagens totala intäkter under helåret 2012 (helår 2011 till 19%). På grund av den historiska betydelsen av RIM for verksamheten, säger Celestica att de skulle ta omstruktureringsåtgärder i hela sitt globala nätverk för att minska den totala kostnadsstrukturen. I juli 2012 uppskattade Celestica att de totala omstruktureringskostnaderna skulle vara mellan USD 40 - 50 miljoner. Aktuella beräkningar av de totala omstruktureringskostnaderna visar på mellan USD 55 - 65 miljoner, med hänsyn till ytterligare åtgärder som svar på den fortsatta låga efterfrågan. Närmare uppgifter om dessa "ytterligare åtgärder" anges inte.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2