Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 29 januari 2002

Nolato renodlar

Nolato säljer Nolato Elastoteknik AB till brittiska British Vita PLC. Fokuserar på kärnverksamheten polymera komponenter.

Nolato Elastoteknik AB är ett helägt dotterbolag verksamt inom termoplastiska elastomerer. Försäljningen ligger i linje med Nolatos strategi att fokusera på koncernens kärnverksamhet - systemleveranser av polymera komponenter. Det totala transaktionsvärdet uppgår till 76 Mkr och transaktionen ger Nolato en realisationsvinst om 31 Mkr efter skatt. Försäljningen av Nolato Elastoteknik, som var den kvarvarande verksamheten inom affärsområdet Branded Products, utgör ytterligare ett steg i renodlingen av Nolatos verksamhet. "Avyttringen frigör ledningsresurser och finansiella resurser som nu kan nyttjas för att utveckla nya affärsmöjligheter inom koncerns prioriterade områden", säger Tomas Sjölin koncernchef i Nolato. "För Nolato Elastoteknik innebär avyttringen att bolaget kommer att ingå i en global koncern verksam inom polymerteknologi med starkare fokus på termoplastiska elastomerer. Detta ger Nolato Elastoteknik bättre förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten, framförallt på exportmarknaderna", tillägger Tomas Sjölin. British Vita förvärvar verksamheten genom ett kontantförvärv av samtliga aktier i Nolato Gota Holding AB, ett holdingbolag som äger aktierna i Nolato Elastoteknik. Överlåtelsen sker med effekt från 1 januari 2002. Nolato Elastotekniks nettoomsättning 2001 uppgick till 90 Mkr och resultat efter finansnetto uppgick till 8 Mkr. Antalet anställda uppgår till 34. Detta skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2