Annons
Annons
Annons
Annons
© blacksnake-dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 januari 2013

Personalneddragningar hos PartnerTech

Omlokalisering av enheten i vällinge, två av tre norska fabriker lämnas, samtidigt sker personalneddragningar på flertalet enheter

PartnerTechs erbjudande av lågkostnadsproduktion i främst Polen och Kina attraherar både nya och existerande kunder. Samtidigt föranleder detta ett behov att stärka konkurrenskraften för de nordiska enheterna. Dessa anpassas nu ytterligare till verksamheter nära kunderna med fokus på teknik och produktutveckling, vilket ställer krav på högre flexibilitet. I Norge har en överenskommelse träffats med fastighetsägaren om att lämna två av tre fabrikslokaler och beslut har fattats om att omlokalisera enheten i Vellinge till mer kostnadseffektiva lokaler i Malmö. Även huvudkontoret, som de senaste fyra åren funnits i anslutning till fabriken i Vellinge, flyttas till mer ändamålsenliga lokaler i Malmö. Samtidigt sker personalneddragningar på flertalet enheter för en ökad flexibilitet och ökad andel personal i lågkostnadsländer. "Vårt strategiska arbete med att utveckla vår affär och erbjuda både flexibilitet och lågkostnadsproduktion inom flera marknadsområden är vår möjlighet att balansera verksamheten. December månad med mycket kraftiga svängningar inom flera marknadsområden visar att vi fortfarande har arbete kvar att göra för att öka vår flexibilitet då vi inte hann anpassa våra resurser snabbt nog. Vi arbetar för tillfället intensivt med industrialisering och produktionsökning för de nya affärer vi tagit under den senaste tiden men alla dessa kommer inte att realiseras fullt ut under första kvartalet”, säger Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef för PartnerTech. Förskjutna eller kraftigt neddragna volymer hos ett antal kunder sent i det fjärde kvartalet gör att PartnerTech kommer att redovisa en volymnedgång i kvartalet om ca. 15% i lokala valutor och jämförbara enheter jämfört med samma period 2011, vilket är lägre än förväntat. Samtidigt påverkas resultatet negativt av kostnader för anpassning av verksamheten i våra nordiska enheter. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet förväntas bli negativt medan rörelseresultatet för helåret 2012 blir positivt och bedöms uppgå till ca 20-25 MSEK.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2