Annons
Annons
Annons
Annons
© evertiq Elektronikproduktion | 25 januari 2013

Åke Bengtsson berättar om Partnertechs omstrukturering

Under dagen gick Partnertech ut med en vinstvarning. I samband med detta meddelade man också att två av tre fabrikslokaler i Norge lämnas samt att flyttlasset går från Vellinge till Malmö och att personalstyrkan reduceras.

Enligt Åke Bengtsson handlar nedgången (en volymnedgång på 15% mot samma period 2011) dels om en viss konjunkturpåverkan. En stor del handlar också om den långa helgperiod som inföll i december och som gjorde att det fanns relativt få faktureringsdagar. Hos många företag i branschen stängde man helt enkelt ned helt över en längre period. Situationen i Norden Tidigare under dagen meddelade Partnertech också planer på att öka konkurrenskraften hos de nordiska verksamheterna. Mest påverkas den norska enheten i Moss. På grund av kundsituationen i Norge ser man inte längre samma behov av att köra tunnplatsbearbetningen där. Enheten i Polen är enligt Åke Bengtsson betydligt bättre anpassad för detta ändamål med en mer modern maskinpark. Fokuset ligger nu istället på att hitta andra typer av kunder till Moss, bland annat i samarbete med enheten i Karlskoga. Målet är att skaffa en plattform för att kunna serva kunder inom den lukrativa olje- och gasindustrin samt marin. Här hoppas man kunna dra nytta av att Partnertech finns på plats i Norge. - Vi går egentligen från tunnplåt till lite tjockare plåt och massiva delar som den här industrin frågar efter. Det här är inte volymproduktion utan mer projektdriven produktion, säger Åke Bengtsson som förklarar att det här arbetat har påbörjats redan under föregående år och att man nu är i sista fasen. I Sverige flyttar man också ur lokalerna i Vellinge. En gång i tiden hade man här 300 anställda. Idag är man nere på ungefär 70, vilket gör att behovet av yta är förändrat: - Volymproduktionen flyttade till Polen för flera år sedan. På grund av hyreskontraktet har vi dock suttit kvar i våra lokaler på 8000 kvadratmeter. Den lokal vi flyttar till nu är bättre anpassad och har en yta som är ungefär hälften av detta. Det speglar den verksamhet som vi har idag med utvecklingsprojekt och hög mix. I samband med förändringarna kommer också personalneddragningar att ske. Exakt hur många det rör sig som vill man inte nämna. Neddragningarna kommer att gälla bland annat enheterna i Åtvidaberg och i Polen. Under året har främst temporära anställda fått lämna. - Det vi försöker göra i Norden är att hitta lösningar där vi är mer flexibla. Jag vill inte säga exakt hur många som kommer att beröras, varje enhet förhandlar med sitt fack. © Bild: Partnertech
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1