Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom-schmucker-dreamstime.com
Elektronikproduktion |

Elektronikkonsults Vidar Wernöe om 30 dagars betalning

Evertiq ringde upp Elektronikkonsults vd Vidar Wernöe då han har blivit något av ett inofficiellt språkrör för det nya lagförslag om 30 dagars betalning som nu ligger ute.

Vidar Wernöe säger att han i grund och botten tycker att avtalsfrihet är någonting positivt. Problemet är att det har skapats en kultur runt långa betaltider. Det har blivit mer regel än undantag. - Grunden till att vi har kommit i kontakt med frågan är att vi ofta stöter på detta i avtalsförhandlingarna. Det är inte rimligt att leverantörerna ska agera bank åt kunderna. Att få betalt inom 30 dagar från leverans av varan eller tjänsten borde vara självklart. Det är ironiskt att vi nu när all utveckling ska gå snabbare, material ska levereras just-in-time och allt ska göras lean, att då just betalningen ska ta längre tid. Han berättar också att frågan har diskuterats länge i branschen men att det har gått år efter år utan att det hänt något. Snarare har trenden gått mot längre betalningstider än tvärtom. - Det är en fråga som ur Elektronikkonsults synvinkel alltid dyker upp. Vi har som tur är en ganska unik kompetens inom kraftelektronik. Det ger oss ett bättre utgångspunkt i avtalsdiskussionerna. Men ser man exempelvis på kontraktstillverkning där man räknar på samma jobb som andra leverantörer, där kan frågan om betalningstider bli direkt avgörande. Man är rädd att förlora jobbet om man inte går med på längre betalning. Problemet är att det ofta finns en stor obalans i förhandlingen där de stora kunderna ofta kan sätta hård press på mindre leverantörer, helt enkelt därför att man som mindre företag inte vågar säga ifrån. Leverantörernas utsatta ställning visades inte minst i och med Saabs konkurs. - Om lagen går igenom kommer det att minska kreditrisken i alla led. Givetvis blir det jobbigare för de företag som haft långa kredittider och som nu måste anpassa sig. Men som det är nu gör de långa betalningstiderna att kreditrisken ökar i alla led och för att få ihop det kan man i sin tur behöva förlänga kredittiden även för sina underleverantörer. Att låna från bankerna är inte alltid ett alternativ. Regeringens förslag om 30 dagars betalning som kan avtalas bort röstades som bekant ner. Därför ska regeringen återkomma till riksdagen med ett nytt förslag. Fortsättning följer alltså.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-06 20:46 V22.0.14-2