Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 31 januari 2013

ST-Ericsson fortsätter tynga ned Ericsson

Telekomjätten Ericsson landade på ett resultat av -6,3 miljarder kronor. Räknas JV-bolaget ST-Ericsson bort landade man dock på 4,8 miljarder plus.

Samtidigt ökade också försäljningen i det fjärde kvartalet med 5% jämfört med samma kvartal föregående år och med 23% jämfört med föregående kvartal. Segmentet Networks försäljning ökade med 6% jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt drivet av Nordamerika. Jämfört med föregående kvartal ökade Networks försäljning med 31%, påverkat främst av en normalt högre affärsaktivitet i slutet av året. Att periodens resultat landade så lågt som på -6,3 (1,5) miljarder beror på en engångskostnad avseende ST-Ericsson på- 8,0 miljarder. För helåret 2012 var försäljningen oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år med tillväxt inom Global Services och Support Solutions, medan försäljningen inom Networks minskade, delvis på grund av att försäljningen av CDMA-utrustning minskade med 40%. Periodens resultat var SEK 5,9 (12,6) miljarder, positivt påverkat av vinsten från försäljningen av Sony Ericsson på SEK 7,7 miljarder och negativt påverkad av en engångskostnad för ST-Ericsson om SEK -8,0 miljarder.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-11 16:34 V14.7.10-1