Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mariusz-szachowski-dreamstime.com
Elektronikproduktion |

Här är de nya ROHS-kraven

Vidar Wernöe på Elektronikkonsult inleder det nya året med att berätta om vad som gäller för det nya och omarbetade RoHS-direktivet och kravet på CE-märkning.

Det har också nyligen kommit en ny EN-standard för vilken dokumentation som behövs. Kravet på CE-märkning gäller från 1 januari 2013. Som tillverkande företag måste man göra följande: - Säkerställa att produkten är konstruerat och tillverkas enligt RoHS. - Upprätta en teknisk dokumentation där man visar på hur man uppfyller direktivet. - Upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. - Säkerställa att det finns rutiner för att tillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven. - Dokumentationen ska sparas i minst 10 år. En ny standard, EN 50581, för hur dokumentationen ska se ut finns äntligen framme. Standarden specificerar vilken teknisk dokumentation som tillverkaren behöver samla in för att deklarera överensstämmelse med RoHS-direktivet (2011/65/EU). Elva kategorier av utrustning omfattas av nya RoHS. Den 11:e kategorin fångar upp utrustning som tidigare inte omfattades. Tidpunkter för införande: 2014 - Medicinteknisk utrustning och utrustning för övervakning och kontroll 2016 - Medicinteknisk utrustning för in vitro-diagnostik 2017 - Industriella övervaknings- och kontrollinstrument 2019 - Övrig elektrisk och elektronisk utrustning som inte tidigare har omfattats och som inte längre har ett specifikt undantag. Elektronikkonsult har sedan starten 1978, på uppdragsbasis utvecklat elektronikprodukter. Specialiteten är kraftelektronik, strömförsörjning och mönsterkortslayout.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2