Annons
Annons
© stevanovicigor-dreamstime.com Analys | 04 februari 2013

Miljarder euro till forskning om grafen

EU miljardsatsar via sitt program för ”Framtida och ny teknik” (future and emerging technologies program) på forskning om grafen.

De två segrande projekten om grafen respektive människohjärnan får vardera en miljard euro så att de under de kommande tio åren kan ge oss nya kunskaper i gränslandet mellan naturvetenskap och teknik. I de båda projekten finns forskare från minst 15 medlemsländer och nära 200 forskningsinstitutioner. Jari Kinaret, professor i fysik på Chalmers i Göteborg. är ledare för pilotprojektet Graphene Coordinated Action som samlar forskare och företag från flera länder i Europa. Hans projekt tävlade om de två största anslagen i EU:s historia. I pengar räknat handlar det om en miljard svenska kronor per år i tio år. Många jämför dessa EU-satsningar med USA:s beslut att ta människan till månen på 1960-talet. Det kolbaserade materialet grafen har unika egenskaper. Tunnare än så här kan ett material inte bli. Det är leder ström snabbare än kisel, är 100-300 gånger starkare än stål och har unika optiska egenskaper. Jari Kinaret tror att grafen kan komma att bli en lika stor revolution inom materialområdet som plast. Man kan bland annat ersätta kisel i datatekniska produkter med grafen. Inom det andra projektet om människohjärnan ska man bygga världens största experimentanläggning för att ta fram en mycket detaljerad modell av en hjärna. Man ska studera hur människohjärnan fungerar och i slutändan ta fram skräddarsydda behandlingar av bl.a. neurologiska sjukdomar. Forskningen lägger den vetenskapliga och tekniska grunden för medicinska framsteg som dramatiskt kan förbättra livskvaliteten för miljoner EU-invånare.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1