Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 30 januari 2002

Lyckad emission för Obducat

Obducats styrelse har accepterat företrädesemissionen som avslutades den 25 januari. Enligt preliminär sammanställning har hittills aktier motsvarande drygt 40,5 MSEK tecknats.

Detta uppgår till 67,8 % av den totala emissionsvolymen om 59,7 MSEK. Därmed konstaterar ordförande Henri Bergstrand att "bolagets fortsatta verksamhet är säkerställd i enlighet med verksamhetsbeskrivningen i emissionsprospektet". Teckningsrätter som ej utnyttjats för teckning enligt ovan fortgår för större investerare och styrelsen kommer vid möte den 4 februari fatta beslut om eventuell ytterligare teckningstid eller ej. Bolagsstämmans bemyndigande gäller t.o.m. den 19 februari.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2