Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© vladimir veljanovski dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 februari 2013

Sverige, Kina och Brasilien i återvinningsprojekt

Swerea KIMAB har tillsammans med Acreo Swedish ICT fått två projekt, om tillsammans 3Mkr, beviljade av VINNOVA för att etablera och stärka samarbetet med kinesiska, respektive brasilianska forsknings- och innovationsaktörer inom området aluminiumåtervinning.

Det ena projektet vänder sig till den kinesiska marknaden och det andra projektet till den brasilianska marknaden. Båda projekten handlar om skrotanalys för ökad återvinning och minskat ekologiskt fotavtryck av aluminiumproduktion. – Om vi kan ta vara på aluminium och återvinna denna, gör vi en energibesparing på ca 95 procent jämfört med nytillverkning, berättar Jonas Gurell, forskningsledare vid Swerea KIMAB. Totalt sett blir det en enorm besparing och det är otroligt stimulerande att få vara med och införa denna möjlighet i länder som Kina och Brasilien där efterfrågan av materialet växer, liksom behovet av återvinning. Förutom att etablera ett starkt samarbete mellan olika aktörer kommer projektet att stärka svensk återvinningsindustris konkurrenskraft genom att Swerea KIMAB och Acreo Swedish ICT utvecklar ett verktyg för online-analys av aluminiumskrot. Projektet kommer även att identifiera potentiella partners för exploatering och kommersialisering av tekniken. Under de närmaste månaderna kommer ett intensivt arbete att pågå med att förbereda för laboratorie- och fältförsök hos Stena Aluminium AB i Älmhult, Sveriges enda smältverk för sekundäraluminium och Stena Recycling AB i Halmstad. Detta arbete kommer även att kombineras med inledande marknadsstudier i Kina, Brasilien och Sverige. Året kommer att avslutas med att intresserade framtida deltagare bjuds in till var sin workshop med fokus på Kina respektive Brasilien. Under första halvåret 2013 kommer laboratorie- och fältmätningar att genomföras med en prototypuppställning. Man kommer också att genomföra industribesök i Kina och i Brasilien. Resultaten från projekten kommer att presenteras under sommaren 2013.
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-2