Annons
Annons
© bahar-bostanci-dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 februari 2013

HMS: Stabilt trots osäker Europa-marknad

”Trots en svag marknad i det korta perspektivet ser vi ett inflöde av nya design-wins och kundorder som gör att vi fortsätter på vår långsiktiga strategiska inriktning om än med en fortsatt försiktighet avseende vår kostnadsexpansion”, skriver företaget.

HMS tangerade närmast nettoomsättningen för helåret 2012. Samtidigt sjönk rörelseresultatet från 2011 års 72 miljoner till 64 miljoner kronor. Orderingången stannade på 424 miljoner, en förbättring mot 388 miljoner 2011. Fjärde kvartalets omsättning landade på 87 miljoner (95) motsvarande en minskning på 8%. ”Vi har under perioden kunnat se en blandad bild på marknaden för HMS produkter med en relativt positiv utveckling på den Nordamerikanska marknaden. Europamarknaden har däremot bromsat in under perioden. Sammantaget ser vi alltjämt en avvaktande marknad med osäkra förhållanden och vi förväntar oss att våra kunder fortsatt kommer att inta en mer avvaktande hållning tills dess att marknadsförutsättningarna blir stabilare.” Med förvärvet av IXXAT har HMS nu 350 medarbetare och omsätter på årsbasis en halv miljard kronor. Vår slagkraftighet har ökat och vi har befäst vår position som världsledande inom Industriell kommunikationsteknologi. HMS arbetar med industriell kommunikationsteknologi.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2