Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel-dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 februari 2013

Note: 26 miljoner plus trots svajig ekonomi

Kontraktstillverkaren Note fortsätter på det inslagna spåret – nämligen att gå plus. Rörelseresultat för 2012 landade på 26 miljoner kronor.

”Året kännetecknades av en fortsatt svag efterfrågan på flera av våra geografiska marknader. Vår försäljning, som i det korta perspektivet är starkt knuten till volymutvecklingen i pågående kunduppdrag, minskade med 15% till 1'029,9 MSEK. Nedgången var främst i Sverige och Finland medan försäljningsutvecklingen i Norge och England var mer stabil”, skriver företaget. I rörelseresultatet för 2012, som sjönk från 64,4 miljoner kronor till 26,0, finns inbakat en avsättning för kundförlust på 12 miljoner: "Sedan första kvartalet 2012 har NOTE informerat om finansiella problem för en av NOTEs kunder. Kundens finansiella situation har försämrats varför en avsättning för kundförlust gjorts med 12,6 MSEK", skriver företaget. Finansiell utveckling januari-december • Försäljningen uppgick till 1 029,2 (1 208,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 26,0 (64,4) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive avsättning för eventuell kundförlust, uppgick till 38,6 (64,4) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7% (5,3%). • Rörelsemarginalen uppgick till 2,5% (5,3%). • Resultat efter finansnetto uppgick till 19,1 (56,3) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 (39,4) MSEK, vilket motsvarar 0,44 (1,36) SEK/aktie. Exklusive avsättning för kundförlust uppgick resultat per aktie till 0,86 (1,36) SEK/aktie. • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 97,0 (56,5) MSEK, vilket motsvarar 3,36 (1,96) SEK/aktie. Finansiell utveckling oktober-december • Under det fjärde kvartalet har avsättning för en eventuell kundförlust gjorts med 12,6 MSEK. Periodens underliggande rörelseresultat uppgick till 7,2 (15,1) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,0% (5,1%). • Försäljningen uppgick till 240,4 (297,7) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (15,1) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till -2,3% (5,1%). • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,8 (13,2) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till -7,8 (8,6) MSEK, vilket motsvarar -0,27 (0,30) SEK/aktie. • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 26,1 (10,9) MSEK, vilket motsvarar 0,90 (0,38) SEK/aktie.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2