Annons
Annons
Annons
Annons
© artography-dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 februari 2013

Besvikelse när Q4 punkterade Partnertech

Omsättningen i det fjärde kvartalet sjönk med 15% i lokala valutor och jämförbara enheter jämfört med samma period 2011 och uppgick till 550 miljoner, vilket PartnerTech skriver var en besvikelse.

Försämringen under det sista kvartalet kan främst härledas till förskjutna eller kraftigt neddragna volymer hos ett antal kunder inom flera marknadsområden sent i kvartalet, skriver Partnertech. Omsättningen för 2012 uppgick till 2 242 miljoner kronor. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 24 miljoner. Men under det sista kvartalet vände det alltså rejält nedåt. "Vår strategi med att utveckla affären och erbjuda både flexibilitet och lågkostnadsproduktion inom flera marknadsområden är vår möjlighet att balansera verksamheten. Vi behöver dock öka flexibiliteten ytterligare för att bättre kunna möta så stora svängningar som vi såg i december. Arbetet med pågående åtgärdsprogram har därför intensifierats, vilket bland anant. innebär att våra nordiska enheter nu i högre grad anpassas till en verksamhet med fokus på teknik och utveckling nära kunderna. Vi reducerar även produktionsytan i vår enhet i Norge och flyttar både fabriken i Vellinge och huvudkontoret till mer kostnadseffektiva lokaler i Malmö". Samtidigt sker personalneddragningar på flertalet enheter. "Vi arbetar nu intensivt med industrialisering och produktionsökning för de nya affärer vi tagit på senare tid. Trots att vi nu känner av en konjunkturnedgång gör de åtgärder vi nu vidtagit tillsammans med förbättringen i våra operationella processer och den förstärkta finansiella position vi uppnått genom kraftigt minskad nettobelåning att vi förbättrat våra förutsättningar att möta osäkerheten på marknaden", skriver vd Leif Thorwaldsson. Fjärde kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 550 MSEK (638) Rörelseresultatet uppgick till -18 MSEK (29) Resultatet efter skatt uppgick till -22 MSEK (10) Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,73 SEK (0,81) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 66 MSEK (100) Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 2 242 MSEK (2 322) Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (47) Resultatet efter skatt uppgick till -8 MSEK (5) Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,63 SEK (0,41) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 80 MSEK (118) Soliditeten uppgick vid periodens slut till 42 procent (39) Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2012 (0)
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1