Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© artography-dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 februari 2013

Besvikelse när Q4 punkterade Partnertech

OmsÀttningen i det fjÀrde kvartalet sjönk med 15% i lokala valutor och jÀmförbara enheter jÀmfört med samma period 2011 och uppgick till 550 miljoner, vilket PartnerTech skriver var en besvikelse.
FörsÀmringen under det sista kvartalet kan frÀmst hÀrledas till förskjutna eller kraftigt neddragna volymer hos ett antal kunder inom flera marknadsomrÄden sent i kvartalet, skriver Partnertech.

OmsÀttningen för 2012 uppgick till 2 242 miljoner kronor. Rörelseresultatet för helÄret uppgick till 24 miljoner. Men under det sista kvartalet vÀnde det alltsÄ rejÀlt nedÄt.

"VÄr strategi med att utveckla affÀren och erbjuda bÄde flexibilitet och lÄgkostnadsproduktion inom flera marknadsomrÄden Àr vÄr möjlighet att balansera verksamheten. Vi behöver dock öka flexibiliteten ytterligare för att bÀttre kunna möta sÄ stora svÀngningar som vi sÄg i december. Arbetet med pÄgÄende ÄtgÀrdsprogram har dÀrför intensifierats, vilket bland anant. innebÀr att vÄra nordiska enheter nu i högre grad anpassas till en verksamhet med fokus pÄ teknik och utveckling nÀra kunderna. Vi reducerar Àven produktionsytan i vÄr enhet i Norge och flyttar bÄde fabriken i Vellinge och huvudkontoret till mer kostnadseffektiva lokaler i Malmö".

Samtidigt sker personalneddragningar pÄ flertalet enheter.

"Vi arbetar nu intensivt med industrialisering och produktionsökning för de nya affÀrer vi tagit pÄ senare tid. Trots att vi nu kÀnner av en konjunkturnedgÄng gör de ÄtgÀrder vi nu vidtagit tillsammans med förbÀttringen i vÄra operationella processer och den förstÀrkta finansiella position vi uppnÄtt genom kraftigt minskad nettobelÄning att vi förbÀttrat vÄra förutsÀttningar att möta osÀkerheten pÄ marknaden", skriver vd Leif Thorwaldsson.


FjÀrde kvartalet 2012

NettoomsÀttningen uppgick till 550 MSEK (638)
Rörelseresultatet uppgick till -18 MSEK (29)
Resultatet efter skatt uppgick till -22 MSEK (10)
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,73 SEK (0,81)
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 66 MSEK (100)

HelÄret 2012

NettoomsÀttningen uppgick till 2 242 MSEK (2 322)
Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (47)
Resultatet efter skatt uppgick till -8 MSEK (5)
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,63 SEK (0,41)
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 80 MSEK (118)
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 42 procent (39)
Styrelsen föreslÄr ÄrsstÀmman att ingen utdelning skall utgÄ för rÀkenskapsÄret 2012 (0)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1