Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bernardo varela dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 februari 2013

Förlusttyngt Image Systems kan behöva skära i kostnader

För helåret 2012 landade rörelseresultatet på -38 miljoner kronor. Detta samtidigt som omsättningen ökade till 132 miljoner från 88,5. Nu arbetar styrelsen för bildbehandlnigsbolaget på att åtgärda likviditetsproblemet.

"Likviditeten är ansträngd och ledning och styrelse arbetar därför med att inom kort presentera en lösning som syftar till att säkra bolagets kortfristiga och långsiktiga finansiering", skriver bolaget i smabnd med sin rapport. Samtidigt flaggar man också för att flera kostnadsbesparingar kan behöva göras: "Kostnadsbesparingsprogrammet har löpt enligt plan och koncernen opererar under hela det fjärde kvartalet med en kostnadsbas som är mer än 12 miljoner kronor lägre på rullande tolv månaders basis jämfört med föregående år. Med det sagt behöver vi snarast nå lönsamhet vilket innebär att kostnaderna kan komma att behöva sänkas ytterligare". För helåret: • Nettoomsättningen uppgick till 132,8 (88,5) Mkr. • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –12,1 (–18,7) Mkr. • Poster av engångskaraktär uppgår till –19,7 (–11,2) Mkr. • Rörelseresultatet uppgick till –38,7 (–23,0) Mkr. • Resultatet efter skatt uppgick till –40,7 (–25,2) Mkr. • Orderingången uppgick till 137,1 (78,6) Mkr. • Orderstocken uppgick till 46,7 (8,6) Mkr. • Bruttomarginalen uppgick till 68 (69) procent. Image Systemsarbetar bland anant med att automatisera och effektivisera sågverk genom on-line kontroll och on-line kvalitetssortering av brädor, bildbehandling och scanning av film och video för medieindustrin samt Motion Analysis som utvecklar och säljer lösningar för rörelseanalys från höghastighetskameror samt skannrar till försvarsindustrin.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2